Instellingen

Gezocht: een plek voor de groene glazenmaker

© Aiwok/Wikimedia Commons
De strijd om de terugkeer van een verdwenen populatie groene glazenmakers in de buurt van Wildervank duurt nu al negen jaar. De Raad van State oordeelde deze week in het voordeel van Stichting Platform Berend Botje, voorvechter van deze zeldzame libellensoort.
Kort samengevat luidt het vonnis: het Rijk moet ervoor zorgen dat er binnen twaalf weken een nieuw leefgebied wordt gevonden. 'Wij wachten de initiatieven af', zegt Gerard Dutmer van Berend Botje.
De groene glazenmaker heeft een kieskeurige smaak: het beschermde insect plant zich alleen voort op de krabbenscheer, een waterplant. Haal je de plant weg, dan verdwijnt ook de libelle.

Aanleg van het kanaal

Het Westerdiepsterdallenkanaal werd in 2008 aangelegd, dwars door een woongebied van de groene glazenmaker. Het Rijk gaf toestemming voor het graven van het kanaal tussen Kiel-Windeweer en Wildervank, op voorwaarde dat er in de buurt een nieuwe plek gevonden zou worden voor het insect. Maar dat is nooit gebeurd.
Het kanaal werd aangelegd, terwijl er nog bezwaarprocedures liepen. Stichting Platform Berend Botje ging de strijd aan en won al verschillende rechtszaken.

Onheil afgeroepen

Volgens Dutmer hebben Rijk en provincie het onheil zelf over zich afgeroepen. 'De ontheffing is in 2008 op een vrijdagmiddag om vijf uur verleend. De provincie stond toen al met het gereedschap klaar om de krabbenscheer te verplaatsen. Dat is maandagochtend in alle vroegte gebeurd, toen wij nog niet de tijd hadden om bezwaar te maken en konden vragen de ontheffing op te schorten.'

Ontheffing

De groene glazenmaker komt op meer plekken in onze provincie voor. Toch strijdt Berend Botje juist voor terugkeer van een populatie bij Wildervank. 'Hij is Europees beschermd, dus je mag de populaties niet zomaar verwijderen of verstoren. In een ontheffing wordt altijd gesteld dat gezorgd moet worden voor vervangend leefgebied.'
Maar een geschikte plek is tot nu toe nog niet gevonden. Het land waarop het zou kunnen is in het bezit van boeren, dat kan niet zomaar onteigend worden.

Rechtsstaat
Het is de vraag of er binnen twaalf weken een oplossing komt. 'Zo niet, dan heeft het ministerie een groot probleem, want dan voldoen ze niet aan een rechterlijke uitspraak', zegt Dutmer. 'En in een rechtsstaat is het toch gebruikelijk dat men uitspraken netjes uitvoert. Zeker die van de Raad van State.'
De provincie Groningen laat weten af te wachten met welke oplossing het Rijk komt.

Lees ook: