Vergunning windpark Oostpolder is een stap dichter bij

© Waterschap Noorderzijlvest
De vergunning voor het aanleggen van een windpark in de Oostpolder bij Delfzijl is een stap dichter bij. Uit aanvullend onderzoek van de provincie naar het effect van windparken op vogel- en vleermuizensterfte is gebleken dat 'significante gevolgen kunnen worden uitgesloten'.
Dat meldt de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Uit onderzoek blijkt dat grote sterfte onder vleermuizen 'uit te sluiten valt, mits de windturbines in een deel van het gebied worden stilgezet op het moment dat de vleermuizen actief zijn'.

21 windturbines

De bedoeling is dat er in de Oostpolder een windpark komt met 21 windturbines. Om een vergunning te krijgen, moeten de milieueffecten beschreven worden in een rapport. De Commissie vond die beschrijving aanvankelijk niet voldoende, maar is tevreden met de aanvulling van het rapport.
Het woord is nu weer aan de provincie, die nog moet besluiten over de vergunning.