NAM-panden weer bewoond 'om verloedering tegen te gaan'

Vier historische panden die door de NAM zijn opgekocht, worden weer bewoond. 'We willen daarmee de verloedering en eventuele diefstallen bestrijden,' is de verklaring van NAM- woordvoerder Ewoud Nysingh.
Het gaat om de woning bij molen Zeldenrust in Westerwijtwerd, de Occo Reintiesheert in Stedum, de monumentale Geertsemaheerd in Slochteren en boerderij De Haver in Onderdendam. Dat laatste pand wordt al wat langer weer bewoond.

Antikraakwacht

Bij drie panden gaat het om een antikraakwacht. De molenaarswoning wordt tijdelijk verhuurd.
De vraag is of de gebouwen die eerder werden opgekocht door de NAM, nu wel veilig zijn. 'Op grond van allerlei onderzoeken hebben we daar een redelijk beeld van. Er is in alle gevallen geen sprake van een acuut onveilige situatie', verzekert de NAM-woordvoerder.

Niet meer veilig

Dat laatste geldt dus ook voor de molenaarswoning in Westerwijtwerd. De bewoners Henriëtte en Arnold Bosch verlieten met hun gezin twee jaar geleden de tegen de molen aangeplakte woning. Ze voelden zich niet meer veilig in hun eigen huis.
Ze zijn zeer verbaasd dat hun vroegere huis toch weer bewoond wordt. 'En die verbazing zit vooral in de onnadenkendheid. Niet alleen bij ons, maar dat geldt voor het hele dorp', reageert Henriëtte Bosch.

Instortingsgevaar

Dan de Geertsemaheerd in Slochteren. Bij dat monument stond lange tijd een bord met de tekst: 'Verboden Toegang wegens instortingsgevaar door aardbevingen. Niet betreden!'
De NAM-woordvoerder wijst er op dat het monument inmiddels uitgebreid is onderzocht. In overleg met de gemeente Slochteren wordt gewerkt aan een herstel- en versterkingsplan. 'We hebben een goed beeld van de staat van het pand.'

Tijdelijk

Hij benadrukt dat er bewust voor wordt gekozen deze panden niet leeg te laten staan. 'Het gaat ons om de leefbaarheid. In alle gevallen wordt gewerkt aan een permanente oplossing. Het is echt tijdelijk. Wij vinden ook wel dat het allemaal lang duurt, maar zo gaan we in elk geval eventuele verloedering tegen', licht de NAM–woordvoerder toe.

Cijfers

De NAM heeft tot nu toe in totaal 75 panden in het aardbevingsgebied opgekocht. Daarvan zijn er inmiddels vijftien gesloopt en negentien weer verkocht.
Naast de verhuur worden de aangekochte huizen ook gebruikt als wisselwoning, om mensen op te vangen die tijdelijk hun huis uit moeten. Dat is bij onder meer drie woningen in 't Zandt het geval.