Geen vuurwerk meer in centrum Groningen

Een deel van de Groninger binnenstad wordt tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkvrij.
Het staat nog niet vast om welk gebied het gaat, maar de gemeente denkt aan de Poelestraat, Peperstraat, Gelkingestraat, Grote Markt en Vismarkt.

Diepenring
De gemeente heeft ook gekeken naar de mogelijkheden om binnen de Diepenring vuurwerk helemaal te verbieden, maar dat zou niet haalbaar zijn. Vooral de handhaving is een probleem; de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren zou veel geld kosten. Ook vreest de gemeente voor agressief gedrag van dronken uitgaanspubliek tegen de controleurs.

'Historisch recht'
Burgemeester en wethouders schrijven aan de raad dat een deel van de Stadjers mogelijk vindt dat de gemeente 'morrelt aan een historisch recht.' Daarom kiest de gemeente ervoor eerst in een deel van het centrum vuurwerk te verbieden. Ook de zeven vuurwerkvrije zones die er afgelopen jaar in de buitenwijken waren gelden weer.

Aftelmoment
Het jaarlijkse aftelmoment naar twaalf uur gaat van de Grote Markt naar de Vismarkt, waar meer ruimte is. Afgelopen jaar 'bereikte het bezoekersaantal een kritische grens. Er was weinig ruimte op de Grote markt vanwege een ijsbaan. Tijdens het aftelmoment werd er in het publiek door enkele mensen vuurwerk afgestoken, dit was risicovol.' Op de Vismarkt mag komende jaarwisseling dan ook geen vuurwerk meer worden afgestoken.

Campagne
Er komt een communicatiecampagne om Stadjers op de vuurwerkvrije straten te wijzen. De gemeente denkt aan een slogan als: 'Van harte welkom in de binnenstad met oud & nieuw, maar laat je vuurwerk liever thuis'.

Nader onderzoek
De komende tijd wil de gemeente verder nadenken over hoe ze in de toekomst wil omgaan met vuurwerk. Dat hangt mede af van het rapport waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) mee komt. Die onderzoekt de veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling.

Meningen verdeeld
De gemeente heeft vorig jaar bij Stadjers gepeild hoe ze denken over vuurwerkvrije zones. Daaruit bleek dat de meningen sterk waren verdeeld. Een deel zag het centrum juist als de plek waar vuurwerk wel toegestaan moet zijn.

Wat vind jij?


Lees ook:
- PvdA en GroenLinks willen minder vuurwerk in de stad
- Rustige jaarwisseling kost Stad twintig mille
Meer over dit onderwerp:
binnenstadgroningen Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws