'Er is te veel verkeer op Schiermonnikoog'

Hoewel Schiermonnikoog verboden is voor auto's, ergeren sommige eilanders zich groen en geel aan het vele verkeer. De bewoners vinden dat de gemeente veel te makkelijk vergunningen afgeeft en willen maatregelen om het eiland weer autoluw te krijgen.
'Er is te veel verkeer in het centrum. Dat levert gevaarlijke situaties op', zegt Arend Maris van de werkgroep Schiermonnikoog Toekomst en Keuzes (STEK), die oplossingen probeert te vinden voor problemen op het eiland.
'De gemeente zegt een autoluwbeleid te voeren, maar dat is niet te merken', zegt Maris. Vooral rond de afvaarten van de boot vinden de eilanders het te druk. 'Ze geven heel makkelijk een autovergunning af.'

Gevaarlijke situaties

'Ik heb veel respect voor de bestuurders. Dat die toch weer op een goede manier om de wandelaars en fietsers heen weten te manoeuvreren', zegt Marga Flink. Zij is ook van de werkgroep STEK. Ook zij merkt dat het soms net goed gaat in bepaalde situaties met auto's, fietsers en wandelaars.

Oplossing

'Misschien moeten er kleinere vrachtauto's en kleinere bussen op het eiland worden ingezet', stelt ze. De werkgroep wil graag met inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur in gesprek over een oplossing.

Aantal ontheffingen

Gegevens over het totale autoverkeer op het eiland heeft de gemeente niet. Wel laat wethouder Ger Heeringa weten dat er gemiddeld 1200 ontheffingen worden verleend.
'Dat aantal is beperkt toegenomen. Dat wordt met name zichtbaar in het aantal ontheffingen, dat wordt verleend voor bedrijfsmatig vervoer. Op het totaal aan ontheffingen gaat 89.43% naar bedrijven, 10.57% naar particulieren', aldus Heeringa in een schriftelijke reactie.

Maatregelen?

'Het college van B en W bereidt een notitie voor over de verkeersveiligheid. Afhankelijk van eventueel te nemen maatregelen zal worden bezien wat de best passende vorm van inspraak is', laat Heeringa weten. De gemeente onderschrijft het belang van een autoluw Schiermonnikoog.