'Hoe zit het met de combinatie van gas- en zoutwinning?'

Een van de installaties van Nedmag
Een van de installaties van Nedmag © Archief/RTV Noord
Levert de combinatie van gas- en zoutwinning extra risico's op? Op die vraag eist PvdA-Kamerlid Henk Nijboer antwoord van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.
Hij wil met name weten hoe het zit met de zoutwinning door het bedrijf Nedmag, in combinatie met de gasproductie in Groningen. Hij heeft daar Kamervragen over gesteld.
'Bent u bekend met de vele schadegevallen in Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie? Bent u ermee bekend dat deze inwoners al vele jaren strijden voor compensatie en telkens nul op het rekest krijgen? Erkent u dat de combinatie van gas- en zoutwinning tot extra risico's op schade kan leiden?', aldus Nijboer.

Toezicht

Nijboer wil ook weten hoe het met het toezicht zit. 'Houdt het Staatstoezicht op de Mijnen voldoende toezicht op de zoutwinning door Nedmag en de gecombineerde effecten van zout- en gaswinning?' 
Verder wijst hij op de bodemdaling in de omgeving van Veendam. 'Wordt er ook rekening gehouden met indirecte schade veroorzaakt door gas- en zoutwinning, bijvoorbeeld door bodemdaling, wisselend waterpeil en de daarmee samenhangende schade? En op welke manier?'

Schadeprotocol

Nijboer dringt verder aan om een schadeprotocol voor het zoutwinningsgebied te vervaardigen. 'Bent u bereid een nieuw schadeprotocol op te stellen en daarbij het schadeprotocol dat nu wordt vastgesteld voor de gaswinning als uitgangspunt te nemen? Zo nee, waarom niet?'

Cijfers

Uit door RTV Noord bij Nedmag opgevraagde cijfers blijkt dat er dit jaar tot nu toe acht meldingen bij het zoutwinningsbedrijf binnen zijn gekomen van schade door bodemdaling. Vorig jaar waren dat er volgens het concern zestien en een jaar eerder elf. 
In 2010 zijn tot nu toe de meeste schades gemeld bij Nedmag. Dat waren er toen 29, zo meldt de zoutwinner in Veendam.