NAM levert voor het eerst direct na aardbeving rapport af

© Google Streetview
De NAM heeft voor het eerst het nieuwe meet- en regelprotocol toegepast op de aardbeving van afgelopen dinsdag bij Appingedam. Die had een kracht van 1.8 op de Schaal van Richter.
Op grond van het gasbesluit van het ministerie Economische Zaken is de NAM voortaan bij aardbevingen in Groningen verplicht direct contact op te nemen met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Maatregelen

Vervolgens moet het gasconcern de aardbeving onderzoeken en met een rapport van de bevindingen komen. Daarin moet worden aangegeven welke maatregelen er worden genomen.
Dat rapport over de aardbeving bij Appingedam moet begin volgende week bij toezichthouder SodM worden afgeleverd.

Grenswaarde

Deze weg moet voortaan altijd worden gevolgd bij aardbevingen die boven een vooraf gestelde zogenoemde 'signaleringsgrenswaarde' komen. Die wordt berekend op basis van het aantal aardbevingen vanaf 1.0 op de Schaal van Richter in het gebied tussen Loppersum en Appingedam.
Bij de vraag of sprake is van overschrijding van de grenswaarde, wordt gekeken naar de hoeveelheid bevingen in het gebied in een jaar.

Gaswinning aanpassen

In het meet- en regelprotocol staat hoe de NAM de gaswinning moet aanpassen als aardbevingen daartoe aanleiding geven. 'Het protocol geeft een duidelijk kader voor de aansturing van de gaswinning en het voorkomen van schade zoveel als redelijkerwijs mogelijk is', zo meldt de NAM zelf daarover.
Overigens concludeert het gasconcern in een verklaring op de eigen site al dat de aardbeving bij Appingedam 'nauwelijks voelbaar is en vaker voorkomt'. Ook wordt er op gewezen dat er tot nu toe 'vier schademeldingen zijn ontvangen'.