Topman Menzis: 'Dokters blijven medicijnen van de patiënt bepalen'

© Flickr / ImagesMoney - Hans Westbeek (creative commons)
Medicijnen worden duurder en duurder. Daarom slaan zorgverzekeraars en ziekenhuizen de handen ineen. Samen willen ze medicijnfabrikanten dwingen sommige medicijnprijzen te verlagen.
Met een officiële aanbestedingsprocedure manen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de farmaceutische bedrijven tot een gunstige prijs. Het gaat om geneesmiddelen voor patiënten die lijden aan (relatief) zeldzame ziekten. Dergelijke medicijnen zijn vaak duur.

Twee miljard

In totaal kosten deze geneesmiddelen de verzekeraars jaarlijks bijna twee miljard euro. Doordat de komende jaren veel nieuwe medicijnen op de markt komen, stijgt dat bedrag naar verwachting explosief.

Slechte onderhandelingspositie

Om te voorkomen dat patiënten te horen krijgen dat ze niet kunnen worden behandeld, moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars daarom in actie komen. Ziekenhuizen kiezen nu nog zelf welke middelen ze voorschrijven.

Monopolie doorbreken

Ruben Wenselaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis, legt uit: 'Het gaat niet om middelen waar een monopolie op is, maar over aandoeningen waar meerdere middelen voor beschikbaar zijn. Middelen die niet hetzelfde zijn, maar wel bijna dezelfde werking hebben.'
'De dokters bepalen welk medicijn het beste is voor de patiënt. En dan maken we gezamenlijk, binnen de spelregels, afspraken met de leverancier over de levering, dosering en financiële voorwaarden.'

Patiënt de dupe?

Volgens Wenselaar is het doel de beste medicijnen voor zoveel mogelijk patiënten tegen de laagste prijs. Hij benadrukt dat de ziektekostenverzekeraars niet op de stoel van de arts gaan zitten.
'De dokters bepalen welke medicijnen de voorkeur hebben, daar zit een verzekeraar nooit tussen. Maar als het beste middel bepaald is, dan hebben zowel ziekenhuisbestuurders als verzekeraars er belang bij dat de middelen voor zoveel mogelijk patiënten en tegen een zo gunstig mogelijk tarief beschikbaar komen. Daar zit ons gemeenschappelijk belang. Lage kosten én dure middelen beschikbaar houden.'

De ene patiënt is de andere niet
Toch is de ene patiënt de andere niet. 'Het is ook niet zo dat straks maar één middel aan alle patiënten wordt verstrekt. Maar de verwachting is wel dat veel patiënten met dezelfde aandoening met dezelfde middelen geholpen zullen zijn. Als dat niet zo is, dan zal de dokter een ander middel voorschrijven. Maar we willen het wel landelijk afspreken, een sterker collectief vormen.'

Kosten drukken

Met de samenwerking hoopt Wenselaar de kostenstijging binnen de perken te houden: 'We betalen nu twee miljard euro per jaar aan dure medicijnen en de komende jaren kan dat zomaar tien tot vijftien procent stijgen. Kosten voor dure medicijnen zullen alleen maar toenemen de komende jaren, maar we hopen hiermee de kostenstijging te beheersen.'

Medicijnen onbetaalbaar

Begonnen wordt dus met één groep medicijnen. 'En als dat lukt, dan gaan we dit ook voor andere medicijngroepen proberen', laat Wenselaar weten. 'Maar deze afspraken zijn nodig, want als we dat niet doen worden medicijnen onbetaalbaar voor patiënten en dat willen we niet.'

'Eerste stap'

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid noemt het initiatief van de ziekenhuizen en verzekeraars een belangrijke eerste stap: 'De tweede stap is dat we in Europa veel meer moeten samenwerken om te kijken hoe we deze hele dure, maar hele belangrijke medicijnen betaalbaar houden voor iedereen die ze nodig heeft.'