Gasunie kraakt TNO-rapport over snelle omslag naar gasimport

© RTV Noord
Importeert Nederland in 2021 al meer gas dan er naar het buitenland gaat? Onzin, reageert de Groningse Gasunie.
De gastransporteur heeft weinig goede woorden over voor het
van onderzoeksinstituut TNO. Daarin wordt geconcludeerd dat ons land over vier jaar al afhankelijk wordt van buitenlands aardgas. En dat is veel sneller dan tot nu is aangenomen.

Onevenwichtig

De Gasunie noemt deze conclusie 'onevenwichtig'. Volgens het gastransportbedrijf is die versnelde omslag slechts gebaseerd op één van de in het TNO-rapport geschetste scenario's.
'Met evenveel recht had TNO in lijn met een van haar andere scenario's kunnen stellen dat met het huidige beleid nog tot circa 2030 leveringszekerheid met aardgas vanuit Nederland kan worden gegarandeerd,' klinkt het in een verklaring.

Vraagtekens

Ook worden vraagtekens gezet bij de hoeveelheid Gronings gas die de komende jaren nodig is om de afspraken met het buitenland na te komen. In dat verband wordt gesproken over een 'incorrecte weergave' door TNO. 
Bij een afname met twee miljard kuub Gronings gas per jaar, kan Nederland volgens de Gasunie nog steeds voldoende laagcalorisch gas leveren om aan de vraag te voldoen. 'Dus ook na 2020,' aldus de Gasunie.

Gasrotonde

Verder is het concern verbaasd dat TNO zich afvraagt of Nederland wel klaar is voor de omslag van gasexporteur naar importland op dit gebied. Daarbij wordt erop gewezen dat de afgelopen jaren 'een internationale gasrotonde is ontwikkeld, die gasstromen uit vele richting kan ontvangen'.
De Gasunie vindt dat TNO hier volledig aan voorbij gaat. 'De suggestie dat er nu sprake zou zijn van het betreden van onbekend terrein, het naderen van een kritiek punt waar met passend beleid dringend iets aan gedaan moet worden, is niet goed te begrijpen.'
Lees ook: