Zorg over afname draagvlak voor gaswinning

© FPS Jos Schuurman
Het mijnbouwklimaat in Nederland verslechtert. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van de sector.
Met die waarschuwing komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het jaarverslag.
Geconstateerd wordt dat het draagvlak in de samenleving en politiek voor olie-, gas- en zoutwinning vermindert. Dat houdt sterk verband met de problemen in Groningen. SodM maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan.

Achterstanden

Zo waarschuwt de toezichthouder voor achterstanden bij de verwerking van winningsplannen, die nodig zijn voor de gaswinning en geothermie. De nieuwe mijnbouwwet maakt het er niet beter op, wordt geconcludeerd. Zo is het aantal redenen op grond waarvan een winningsplan geweigerd kan worden uitgebreid.
Staatstoezicht op Mijnen is bang voor nog verdere vertraging. 'De bestaande situatie kan leiden tot rechtsonzekerheid bij vergunninghouders. Daarnaast veroorzaakt het onzekerheid en onrust bij omwonenden en betrokken gemeentes', zo waarschuwt het SodM in een begeleidende brief het ministerie van Economische Zaken.

Gebouwen en huizen

In het jaarverslag wordt gemeld dat er steeds meer vragen binnenkomen over de impact van mijnbouwactiviteiten zoals de gaswinning op gebouwen en huizen. Die komen niet alleen uit Groningen en Limburg, maar ook uit Twente.
Het toezichtsorgaan laat weten op deze vragen geen antwoord te kunnen geven. 'De beantwoording behoort echter niet tot de wettelijke taken van SodM. Wij beschikken ook niet over de kennis en capaciteit hiervoor.'