Makelaar Stad: 'Corporaties moeten stoppen met bouwen studentenwoningen'

© Jos Schuurman (FPS)
Woningcorporaties in de stad Groningen moeten geen studentenwoningen meer bouwen. Dat zegt makelaar Albrechtus Tebbens Torringa, tevens voorzitter van het overleg tussen gemeente en makelaars.
Hij vindt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak: betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. In plaats daarvan ziet hij grote complexen voor jongeren verrijzen, zoals de flats Polaris met 207 appartementen en Upsilon met 465 woningen in Paddepoel.

Niet hun taak

Tebbens Torringa: 'Is het nou de taak van een in Groningen opgerichte woningbouwvereniging om die doelgroep te huisvesten? Ik denk van niet! Ik denk dat het belangrijk is dat men zich blijft richten op het huisvesten van de doelgroep waarvoor de woningbouwvereniging in het leven is geroepen.'

Huurtoeslag

Tebbens Torringa vindt het verder gevaarlijk om appartementen te bouwen waarvoor jongeren huurtoeslag kunnen krijgen. Want politiek Den Haag overweegt die huurtoeslag aan te pakken. 'Jongeren kunnen dan de huur niet opbrengen en dan is het niet rendabel.'
Den Haag overweegt de huurtoeslag aan te pakken. Jongeren kunnen dan de huur niet opbrengen
Tebbens Toringa - makelaar

Andere makelaars

Andere makelaars delen de mening van Tebbens Torringa. Volgens Jan Palland van Makelaardij Groningen doen corporaties vooral aan studentenwoningen 'om de politiek in Groningen te plezieren'. Ze kunnen in ruil daarvoor wat terugverwachten, denkt hij. 'Het is een wens van de gemeente. Corporaties kunnen dan bij een volgende gronduitgifte zeggen: denk aan ons! Het SuikerUnie-terrein komt er bijvoorbeeld aan.'
Makelaar Fokke Hamstra van het Nationaal Makelaars Collectief ziet ook liever dat corporaties zich bezighouden met sociale huurwoningen. 'Daaraan is een groter tekort. Gezinnen staan er nijpender voor dan studenten.' Daarnaast is het ook niet in het belang van makelaars. 'We kunnen niet bemiddelen voor verhuur en die panden worden nooit verkocht.'
Makelaardij doen vooral aan studentenwoningen om de politiek in Groningen te plezieren
Jan Palland - makelaar

Makelaar Jacco van der Houwen ziet risico's: 'Je bouwt, maar wat gebeurt er als de politiek geen huurtoeslag meer aan jongeren wil geven? Dan heb je een overschot aan kleine studio's. Daarbij vind ik persoonlijk: ga gewoon op kamers!'

Goed geld

Volgens de makelaars is het wel verklaarbaar dat corporaties studentenwoningen bouwen. Tebbens Torringa: 'Het rendement is aanzienlijk. Het is goed geld verdienen in die branche.'
Dat roept de vraag op of ze niet vooral preken voor eigen parochie. 'Ja, maar ik denk dat dat prima kan. Er zijn veel particuliere verhuurders en dat gaat prima.'

Lees ook: