Groninger Landschap neemt monumentale boerderijen over van de NAM

De onderhandelingen hebben lang geduurd, maar er is nu toch een akkoord. Het Groninger Landschap neemt drie rijksmonumenten in het aardbevingsgebied over van de NAM.
De drie boerderijen verwisselen voor een symbolisch bedrag van eigenaar. Het gasconcern geeft ook een bruidsschat mee: drie miljoen euro. Dat geld moet worden gebruikt voor het herstel, verstevigen en onderhoud in de komende dertig jaar. 
Het gaat om Plaats Melkema in Huizinge, De Haver in Onderdendam en de Occo Reintiesheert in Stedum. Die laatste was eigendom van bestuurslid Lambert de Bont van de Groninger Bodembeweging.

Evenementen

De drie panden krijgen geen publieke functie. Wel wil Het Groninger Landschap in de schuurgedeeltes incidenteel evenementen houden. Mits de veiligheid niet in gevaar komt.
Het is de bedoeling dat de boerderijen wel weer worden bewoond. Dat is nu bij De Haver en de Reintiesheert overigens al tijdelijk het geval.

Veiligheid

Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap benadrukt dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is. 'Het zijn straks onze beheerders. Deze boerderijen zijn door de NAM opgekocht, omdat de bewoners zich er niet meer veilig in voelden. Dat betekent niet dat er acuut gevaar is. Ook bij het herstel en versterken zal rekening worden gehouden met deze vorm van bewoning.'
Het Groninger Landschap is content met het akkoord. 'Deze prachtige monumenten zijn nu veilig gesteld voor de toekomst. Dat past in ons beleid. We kunnen ze op deze manier behouden voor Groningen.'

Karakter niet aangetast

Glastra verzekert dat bij het herstel het karakter van de monumentale boerderijen niet wordt aangetast. 'Bij monumenten in het aardbevingsgebied is er een dilemma tussen het creëren van een veilige woonsituatie door versterking en het handhaven van de monumentale waarde. Bij de drie boerderijen vindt alleen bouwkundige versterking plaats als dat nodig is voor het behoud van de monumentale waarde. Door goed onderhoud worden deze monumenten in hun kracht gezet.'
De organisatie is niet over één nacht ijs gegaan. Zo hebben drie architectenbureaus een onderhoudsplan opgesteld. 'We hebben ons heel goed voorbereid. Nee, we gaan ons hier niet aan vertillen', verzekert Glastra.

Aankoopbedragen

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat de NAM stevig in de buidel heeft getast bij de aankoop van deze monumenten. Zo is in 2013 900.000 euro betaald voor De Haver. De Occo Reintiesheert was goed voor 795.000 euro. Plaats Melkema is de oudste van de drie: die is gebouwd rond 1750. Daar betaalde het gasconcern één miljoen euro voor.

Nog meer?

Wat Het Groninger Landschap betreft houdt het hier niet bij op. Zo wordt er nog onderhandeld over de overname van de molen Zeldenrust en de bijbehorende woning in Westerwijtwerd. De onderhandelingen over de Geertsemaheerd in Slochteren moeten nog op gang komen.

Lees ook: