RUG en Hanze schorten bestuursbeurs Vindicat op (update)

© Jos Schuurman/FPS
De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen schorten de bestuursbeurs van Vindicat voor dit studiejaar op.
Aanleiding zijn recente incidenten bij een
en een
, waar leden van de studentenvereniging bij betrokken zijn.

Gedragscode

De twee onderwijsinstellingen hebben 'kennis genomen van twee recente voorvallen waar leden van Vindicat atque Polit bij betrokken waren. Het feitenonderzoek naar de incidenten is nog gaande. Duidelijk is dat beide gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging volgens de accreditatie', aldus de onderwijsinstellingen.

Geen nieuwe incidenten

Voor de RUG en de Hanzehogeschool is dit genoeg reden om de bestuursleden van Vindicat geen beurs meer te geven. Aan het einde van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat alsnog aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming.
De voorwaarde die RUG en Hanzehogeschool hieraan verbinden is dat zich geen nieuwe incidenten mogen voordoen. Het hangt ook af van het onderzoek naar wat er de afgelopen weken gebeurd is.
Vindicat moet meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen
Elmer Sterken - Rector Magnificus RUG

Accreditatieproces

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: 'Wij willen het accreditatieproces van Vindicat en de dialoog hierover in ieder geval voortzetten. Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen en veel energie wil steken in het benodigde cultuurveranderingsproces.'
Vindicat heeft het afgelopen jaar een accreditatieproces doorlopen. Een externe commissie beoordeelde of de vereniging voldoende heeft gedaan aan cultuurverandering. Aanleiding was het verschijnen van een zogenoemde bangalijst waarop studentes werden beoordeeld en een incident tijdens de ontgroening waarbij een aspirant-lid hoofdletsel opliep.
Definitief uitgesloten?
Vindicat kreeg een voldoende van de commissie maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Als blijkt dat niet aan die voorwaarden voldaan is in augustus 2018, dan kan de vereniging definitief worden uitgesloten van financiële ondersteuning door RUG en Hanzehogeschool.

Hoogte van de bestuursbeurs
Bestuursleden van studentenverenigingen kunnen per persoon maximaal 2665 euro krijgen vanuit het zogenoemde Profileringsfonds. Dit geld krijgen ze omdat ze door hun bestuurswerk vaak studievertraging oplopen. Voor Vindicat gaat het om een totaalbedrag van ruim 33.000 euro.