Veel mis: uitstel voor versterking woningen Opwierde-Zuid (update)

© Martin Drent/RTV Noord
Voor een deel van de 64 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam geldt een bouwstop van circa zeven weken. Dat hebben de huurders vanmiddag te horen gekregen van Woongroep Marenland.
De woningcorporatie en het Centrum Veilig Wonen houden op dit moment een proef met het versterken van huurwoningen. De eerste acht zijn onlangs opgeleverd, maar met die huizen bleek veel mis.

Afgeraffeld

De huizen werden afgeraffeld opgeleverd. Muurstrips zaten scheef en binnen ontbraken onder meer vloerdelen. Naar aanleiding van de commotie hield de huurdersvereniging De Maren een spoedberaad met de huurders. Op de bijeenkomst liet voorzitter Martin Franken weten voor een bouwstop te zijn totdat het CVW en aannemer Friso Bouw de boel weer op orde hebben.

Eerst kijken naar tevredenheid

Op dit moment is de aannemer bezig met zeven huurwoningen aan de Kastanjelaan. Die worden nog gewoon versterkt. Tot die tijd wordt er niet begonnen aan de andere blokken aan onder meer de Burgemeester Lewe van Aduardstraat.
Als de zeven woningen aan de Kastanjelaan klaar zijn, wordt gekeken of dit naar tevredenheid is gebeurd. Tot die tijd geldt er een bouwstop. De vertraging kan daarom oplopen tot wel zeven weken.

Keuze: wisselwoning of eigen woning

Een deel van de bewoners van de Burgemeester Lewe van Aduardstraat is al verhuisd naar een wisselwoning of staat op het punt te verhuizen. Zij hebben nu de keuze om terug te keren naar hun woning, of in de wisselwoning te blijven.

Update: voorwaarden en verbeteringen

Om de situatie te verbeteren, moet de aannemer aan verschillende voorwaarden voldoen. De bewonerstevredenheid, de kwaliteit van de oplevering en de communicatie moeten omhoog.
Om dat te realiseren, zegt het bouwbedrijf verschillende verbeteringen toe: verlenging van de uitvoeringstijd, het inzetten van een bewonersbegeleider, verslaglegging van de afspraken met bewoners en een extra schoonmaakmoment voor de oplevering van de woningen. Het Centrum Veilig Wonen moet de verbeteringen borgen.
Martin Franken van huurdersvereniging De Maren: 'Wij zijn blij met deze keuze en zien dat de wil groot is om het project tot een goed einde te brengen.

Vooruitlopen

Wat als blijkt dat de huidige opleveringen ook niet naar tevredenheid zijn? Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland: 'Ik wil daar niet op vooruitlopen. We gaan ervan uit dat het goed komt.'
Maar dat het 'wel goed komt' hebben de huurders inmiddels al meerdere keren gehoord. 'Dat klopt. Daarom hebben we nu ook een pauze ingelast. We willen eerst zien dat dit verbeterplan werkt en dan pas geloven', zegt Brouwer.

Streefdatum niet gehaald

De proef met 64 woningen moest eind dit jaar klaar zijn. Dat lijkt nu 2018 te worden, al is nog onbekend wanneer. Brouwer: 'We gaan nu eerst bekijken wat deze maatregelen betekenen voor de planning.'