Raad Stad positief over nieuw busstation, maar nog niet overtuigd

De raad in Stad staat positief tegenover de plannen voor het nieuwe Hoofdstation in Groningen, maar heeft nog wel vragen.

Bijvoorbeeld over de parkeergarage die het gemeentebestuur wil bouwen aan de zuidzijde van het Hoofdstation. 'Wat als de parkeergarage niet vol komt te staan?', vraagt het CDA zich af. De parkeergarage wordt namelijk gebouwd voordat de exacte invulling van het gebied duidelijk is. Ook de ChristenUnie noemt de bouw van de ondergrondse parkeergarage een risico.

'Het is ook een risico'
Wethouder Paul de Rook (D66) beaamt dat het een risico is. Toch noemt hij het een aanvaardbaar risico. 'Het weegt niet op tegen de kosten om later een parkeergarage te bouwen. Dan moet je, als het gebied al ontwikkeld is, alsnog onder de grond om een garage te bouwen.' Dat zou vele malen duurder zijn.

2023
De aanpak van het nieuwe station zal pas in 2023 van start gaan. Voor de aanleg van het nieuwe station zullen 23 woningen en een bedrijfspand aan de Parkweg opgekocht moeten worden, omdat de woningen tegen de vlakte gaan. 'Dat is pijnlijk', zegt de VVD. 'Maar het stadsbelang weegt in dit geval zwaarder voor ons.'

Hoeveel geld er gemoeid is met de aanleg van het nieuwe busstation is nog onduidelijk. Het bedrag schommelt tussen de 25 en 50 miljoen euro. Als de raad bijvoorbeeld geen parkeergarage wil scheelt dat al 25 miljoen.

Ook nieuwe woningen
Het nieuwe station gaat gepaard met de bouw van woningen. De PvdA wil dat die woningen wel goed aansluiten op de huidige Rivierenbuurt, die grenst aan het nog te bouwen station.

'We willen absoluut geen nieuwe wijk creëren met dit plan.' De SP hoopt dat er wordt gedacht aan sociale woningbouw. 'Ook mensen met een minder grote portemonnee moeten in dit mooi nieuwe stukje Stad kunnen wonen.'

Nog geen definitief besluit
Een definitief besluit over de aanpak heeft de raad nog niet genomen. Binnenkort buigen de raadsleden zich nogmaals over de materie, maar dan tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Lees ook:
- Plan voor parkeergarage onder nieuwe busstation Stad
- Verbouwing Hoofdstation duurt een jaar langer
- Gemeenteraad steunt plannen voor het Hoofdstation
Deel dit artikel:

Recent nieuws