Sloop Oosterpoort mag van de raad, maar waarom pas over tien jaar?

De Oosterpoort in Groningen kan niet eerder worden gesloopt dan over tien jaar.

Dat zegt wethouder Paul de Rook.

Partijen in de gemeenteraad vragen zich af waar die termijn vandaan komt. De gemeente moet namelijk nog wel een miljoen per jaar aan onderhoud investeren om het pand te kunnen blijven gebruiken. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'Waarom nog tien jaar als er zulke aanzienlijke onderhoudskosten zijn?'

Investeringen
Dat komt volgens De Rook doordat het zeker acht jaar duurt om plannen en financiering van een nieuwe Oosterpoort rond te krijgen. Daarbij zijn de jaarlijkse investeringen in het onderhoud zelf reden om nog tien jaar op de huidige plek te blijven. Die investeringen zijn namelijk pas over tien jaar afgeschreven.

De VVD wil dan wel dat in de tussentijd al activitieiten verplaatst worden. Jasper Honkoop: 'Dan kan er misschien ook minder geld naar een gebouw dat uiteindelijk toch geen toekomst heeft.'

'Achter de feiten aan'
De plannen om de Oosterpoort te slopen leiden woensdagavond tot veel vragen en kritische opmerkingen in de raad. Want hoe kon het tekort op het onderhoud zo oplopen? Veel partijen zijn verbolgen dat er na MartiniPlaza, de Papiermolen en het Stadhuis nu weer een pand is met tekorten op het onderhoud. Petra Brouwer van GroenLinks: 'Nu lopen we net als bij MartiniPlaza weer achter de feiten aan. Hoe kunnen we voorkomen dat we voor dit soort verrassingen komen te staan?'

Hoe kunnen we dit soort verrassingen voorkomen?
Petra Brouwer - raadslid GroenLinks

Onvermijdelijk
De raad moet over een paar maanden kiezen tussen een aantal scenario's: sloop over tien jaar of vijf jaar uitstel van het besluit. In beide gevallen pleegt de gemeente alleen nog het noodzakelijke onderhoud in het pand. Volgens De Rook is er maar één keuze denkbaar: 'Vijf jaar vooruitschuiven is het vooruitschuiven van onvermijdelijkheid. Het gebouw kan niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd.'

Maar niet alle partijen zijn daarvan overtuigd. Stadspartij, CDA, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en 100 procent Groningen twijfelen. CU-raadslid Gerben Brandsema: 'Het is ons onvoldoende duidelijk waarom de Oosterpoort niet meer in de cultuurambities past.'

Daan Brandenbarg van de SP denkt dat de Oosterpoort best op de huidige plek kan blijven als het college wat creatieve oplossingen bedenkt voor bijvoorbeeld de overlast van af-en aanrijdende vrachtwagens.

'Tien jaar is niet gek'
Toch lijkt het erop dat er een meerderheid komt voor sloop, bestaande uit de collegepartijen en Student en Stad. D66 denkt net als het college dat overlast voor omwonenden op de huidige plek niet terug te brengen is. En ook de termijn van tien jaar is volgens de grootste collegepartij prima. Koosje van Doesen van D66 noemt tien jaar een reële termijn. 'Liever korter, maar tien jaar is niet gek.'

Lees ook:
- Kritiek en begrip in eerste reacties op sloop Oosterpoort
- Cultuurcentrum De Oosterpoort onder de slopershamer
Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad kunst_en_cultuur GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws