Buurtbewoners niet blij met locatie nieuwe basisschool

Een aantal inwoners van Bedum is niet blij met de nieuwe locatie van de Togtemaarschool. Ze vinden dat de school op de huidige locatie opnieuw gebouwd kan worden.

Het huidige gebouw is niet aardbevingsbestendig en moet daarom worden gesloopt. Nieuwbouw bleek goedkoper dan versterking. Het nieuwe complex komt iets oostelijk van de huidige locatie aan de Vlijt in Bedum; daar waar nu een skatebaan en basketbalplein liggen.

Wansmaak
'Wij wonen hier al veertig jaar met plezier. Als we hadden geweten dat we straks uitkijken op hoogbouw, dan hadden we het huis nooit gekocht', laat de familie Lauxen weten. Net als een aantal andere buurtbewoners, hebben ze de gemeente een boze brief gestuurd.

Ze vinden dat de school op de huidige plek moet blijven. 'Daar is genoeg ruimte. De gemeente Bedum vindt dat hoogbouw hier prima past. Dit is een kwestie van (wan)smaak.'

Buurtcommissie
De buurt zit niet te wachten op een school van negen meter hoog met twee verdiepingen en de bewoners vinden dat ze niet goed geïnformeerd zijn. De buurtcommissie Bazuinslaan/De Vlijt heeft zich ook tegen de plannen uitgesproken.

Reactie gemeente
De gemeente laat weten dat er een informele bijeenkomst is geweest over de plannen. Ze heeft voor deze locatie gekozen, omdat sloop en nieuwbouw elkaar dan niet in de weg zitten. Bedum hoopt dat de kinderen zo snel mogelijk in het nieuwe gebouw aan de slag kunnen. Er komt nog een officiële inspraakavond voor de omwonenden.

Bedum is bezig alle scholen in het dorp aardbevingsbestendig te maken. De Togtemaarschool is de laatste in de rij. Op 21 september vergadert de gemeenteraad over de plannen voor de Togtemaarschool.

Lees ook:
- Aardbevingsbestendige school bijna klaar voor gebruik
- Bouw tijdelijke school Bedum zorgt voor extra vrachtverkeer
- Gemeente Bedum krijgt minstens twee nieuwe schoolgebouwen
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok Bedum
Deel dit artikel:

Recent nieuws