Woldendorp en Spijk krijgen bevingsbestendige kindcentra

In Woldendorp en Spijk worden komend jaar nieuwe kindcentra gebouwd. Hierin komen scholen die op dit moment nog niet in aardbevingsbestendige gebouwen zitten.
In het kindcentrum van Woldendorp komen basisscholen De Woldrakkers en De Munte in Termunterzijl. Ook krijgt kinderopvang Kids2B een plek in het nieuwe gebouw.

Kindcentrum op sportveld

Het kindcentrum van Spijk biedt straks onderdak aan OBS Fiepko Coolman, CBS De Borgstee, de peuteropvang en de bibliotheek. Het gebouw komt op een gedeelte van een voetbalveld van VV Poolster. Dat is mogelijk omdat eerder al een nieuw kunstgrasveld op sportpark Oldencate is aangelegd.

Woldrakkers

In Woldendorp komt het nieuwe gebouw op de plek van De Woldrakkers. Eerder werd al bekend dat de scholen in Woldendorp en Termunterzijl zouden fuseren en in een tijdelijk pand worden ondergebracht. Nu stelt het college dus voor om hier een aardbevingsbestendig kindcentrum van te maken.
De Woldrakkers en De Munte zijn overigens met ingang van dit schooljaar al gefuseerd. Het gebouw van De Woldrakkers wordt binnenkort gesloopt. Daarom worden leerlingen uit Woldendorp nu met busjes naar De Munte in Termunterzijl gebracht.

Krimp

Volgens wethouder Jan Menninga wordt in de plannen van het college bij beide kindcentra rekening gehouden met dalende leerlingaantallen in de toekomst: 'We bouwen duurzaam en flexibel, zodat ruimtes eventueel ook andere functies kunnen krijgen.'
Zo zijn volgens het college combinaties mogelijk met sportclubs, dorpshuizen en bibliotheken.

Volgend jaar klaar

Beide kindcentra worden aardbevingsbestendig gebouwd. De bouw van het kindcentrum in Woldendorp begint komend jaar en moet vanaf volgend schooljaar in gebruik worden genomen.
In Spijk start de bouw in juni volgend jaar. Naar verwachting kunnen de kinderen daar in augustus 2019 naar het nieuwe gebouw.
De raad praat eind september over de plannen.

Lees ook: