Fusiegemeente Westerkwartier: wat moet er allemaal nog gebeuren?

Het duurt nog veertien maanden en dan fuseren Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Voordat de herindeling een feit is moeten nog bergen werk worden verzet. De raadsleden bereiden de fusie voor in tien werkgroepen. Donderdagavond presenteerden die hun voortgang in dorpshuis De Rotonde in Niekerk.
De werkgroep Functioneren Gemeenteraad denkt onder meer na over de manier waarop de nieuwe gemeenteraad straks gaat vergaderen. Het Marumer raadslid Sylvia Noorda is voorzitter van de werkgroep.

'We hebben straks 33 raadsleden, dan is het niet handig om alle onderwerpen plenair te bespreken. We denken na over het instellen van commissievergaderingen. Die kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van het onderwerp, telkens in verschillende dorpen worden gehouden.' 

Afbeelding

'De kloof naar de burgers is niet heel groot'
Hielke Westra, raadslid in Grootegast, is voorzitter van de werkgroep Burgerparticipatie. 'Wij hebben studenten bestuurskunde gevraagd ons te helpen. Zij hebben onderzocht wat de beste manier is om inwoners bij besluitvorming te betrekken. Ze hebben een literatuurstudie gedaan en een enquête gehouden onder de inwoners van het Westerkwartier. Daaruit blijkt dat de kloof tussen de gemeenteraden en de inwoners niet heel groot is. We gaan er nu verder over nadenken hoe burgerparticipatie in de nieuwe gemeente vorm gaat krijgen.'

'De raad kan niet zonder griffie'
Koos Siegers is raadslid in Leek. Hij is voorzitter van de werkgroep Griffie. 'De gemeenteraad kan niet zonder griffie. Zij zorgen ervoor dat wij de juiste stukken hebben en dat procedures goed worden doorlopen. Belangrijk dus voor het functioneren van de raad.' 

Net als veel andere werkgroepen heeft Siegers' groep informatie gehaald bij andere gemeenten. 'We zijn onder meer bij de gemeente Hardenberg geweest. Die is ongeveer net zo groot als de gemeente Westerkwartier. We hebben gekeken hoe de griffie daar werkt en of die werkwijze, of delen daarvan, hier toepasbaar is.'

Het woord is aan de raadsgroep
In de loop van 2018 presenteren de werkgroepen hun definitieve plannen. De raadsgroep, bestaande uit raadsleden van de vier gemeenten, moet daar dan een beslissing over nemen. 

Lees ook:
- Ook ministers stemmen in met herindelingen Westerkwartier en Het Hogeland
- Herindeling Westerkwartier gaat definitief door
- Dossier: herindeling in Groningen
Meer over dit onderwerp:
herindeling NIEKERK
Deel dit artikel:

Recent nieuws