Partijen maken afspraken over versterking en nieuwbouw schoolgebouwen

Zes organisaties hebben afspraken gemaakt over versterking en nieuwbouw van schoolgebouwen in Appingedam.

De afspraken gaan over de manier waarop de versterking van de gebouwen in het basisonderwijs wordt uitgevoerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Betrokken partijen

De overeenkomst is getekend door de NAM, de gemeente Appingedam, het Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting RENN4 en Woongroep Marenland.

Ook Kids2b is betrokken bij de samenwerking. Deze organisatie levert kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in twee centra voor kinderen in de wijken Opwierde en Olingertil in Appingedam.

Planning

De partijen streven ernaar dat de nieuwe of versterkte schoolgebouwen binnen vijf jaar in gebruik worden genomen.

Lees ook:

Noord-Groningen wordt proeftuin voor kindcentra

Meer over dit onderwerp:
APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws