Aannemer Zuidelijke Ringweg: Betaal niet voor iets dat je sowieso gratis krijgt

© VIA Drupsteen
'De kans bestaat dat je betaalt voor iets dat Combinatie Herepoort sowieso gaat uitvoeren.'
Die waarschuwing geeft de aannemerscombinatie Herepoort aan omwonenden van de Zuidelijke Ringweg die een nulmeting laten uitvoeren door een commercieel bedrijf.
De nulmeting is bedoeld om de situatie van een pand vast te leggen voordat de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg beginnen. Het expertisebureau Vergnes in Leek heeft flyers verspreid met een aanbieding om zo'n nulmeting te doen.

Bouwkundige opname

Combinatie Herepoort wijst erop dat overal waar risico bestaat op schade aan panden een 'nulopname' wordt gedaan. Gratis. Dan wordt een bouwkundige opname gedaan of een 'deformatiemeting'.
Een bouwkundige opname beschrijft de huidige bouwkundige staat van een pand. Bijvoorbeeld scheuren. Bij een deformatiemeting worden meetboutjes in het pand aangebracht waarvan de hoogte wordt ingemeten. Zo kunnen tijdens de werkzaamheden herhalingsmetingen worden uitgevoerd om eventuele verzakkingen vast te kunnen stellen.

Geaccepteerd door de verzekeraar

Woordvoerder Pieter Jan Vrieling van Vergnes Expertise zegt dat omwonenden mogelijk een nulmeting van meerdere partijen willen hebben. Ook is het een meting die geaccepteerd wordt door verzekeringsmaatschappijen. Maar hij doet niets af aan de kwaliteit van de metingen die door Combinatie Herepoort worden uitgevoerd. Hij geeft aan dat de flyer is verspreid voordat duidelijk was dat Herepoort de metingen gaat doen.

'Onafhankelijk en betrouwbaar'

Claudia Mulder van Combinatie Herepoort benadrukt dat de metingen van de aannemer onafhankelijk en betrouwbaar worden uitgevoerd. De rapporten worden digitaal aan de woningeigenaren gestuurd. Een kopie wordt bij een notaris gedeponeerd.
Overigens is er volgens Vrieling nog niet veel respons op het aanbod van Vergnes Expertise. Zo'n extra, en in de ogen van Herepoort overbodige nulmeting, kost 360 euro voor panden tot 500 m3.