Proef met natuurlijk zuiveren van vervuild slib

Het Boterdiep bij Uithuizen uitbaggeren en tegelijkertijd geld besparen. Waterschap Noorderzijlvest is woensdag begonnen met een bijzondere pilot.
Bij de baggerklus wordt 65.000 kuub slib verwijderd. Normaal kost het verwerken van vervuild slib veel geld. Het waterschap gaat, samen met laboratoria en innovatiecentrum Bioclear, onderzoeken of het slib hergebruikt kan worden.

Natuurlijk

Bij de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie in Uithuizen worden twee depots gemaakt. In het ene komt een halve meter schoon slib te liggen en in het andere een halve meter vervuild slib. Een jaar lang worden regelmatig monsters genomen om te controleren of ziektekiemen en medicijnresten uit het vervuilde slib zijn verdwenen. Dit zou op een natuurlijke manier moeten gebeuren.
Als de pilot succesvol is, wordt het 'gezuiverde' slib hergebruikt voor bijvoorbeeld het ophogen van dijken.

L