Haren maant burgemeester tot actie na aardbeving

© matthileo / flickr creative commons
Gezond Verstand Haren vindt dat burgemeester Pieter van Veen van Haren te passief is op het gebied van de problemen rond de gaswinning. De partij roept hem op nu in actie te komen.
Aanleiding is de aardbeving bij Haren van woensdag, met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. Van de burgemeester en de wethouders wordt gevraagd dat ze zich 'duidelijk uitspreken'.

Kritiek

De partij heeft kritiek op de burgemeester. 'De fractie heeft de indruk dat de burgemeester als portefeuillehouder in dit dossier van mening is dat we geen partij zijn in de aardbevingsproblematiek', wordt geconcludeerd in schriftelijke vragen aan B en W. 
Daarbij wordt gewezen op een eerdere motie over het buitengebied, waar Haren in valt. Alle 1600 schadeclaims in dat buitengebied zijn afgewezen, omdat ze niet veroorzaakt zouden zijn door de gaswinning.
Op aandringen van de gemeenteraad kwam Van Veen toen met de toezegging met de burgemeesters in de andere gemeenten die ook buiten de boot vallen contact te zoeken. Met als doel om in overleg te gaan met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Gezond Verstand Haren is verbaasd dat daar nooit verslag van is gedaan. En wil er nu opheldering over. Met name van de burgemeester.

Knokken voor inwoners

'Is de burgemeester met ons van mening dat de gemeente Haren er voor haar inwoners is en dus voor erkenning moet knokken? Is de burgemeester van mening dat, nu wij wederom een epicentrum hadden op 20 september 2017, de gemeente Haren geen buitengebied kan zijn? En er dus meer actie vanuit de gemeente moet worden genomen om haar inwoners bij te staan?'
Verbazing is er ook dat de gemeente na deze aardbeving geen informatie heeft gegeven. 'Waarom heeft de gemeente Haren geen actie ondernomen via de website of social media, om inwoners te informeren over de wijze waarop schade kan worden gemeld? Wij zien dit als een taak van de gemeente.'

Hoeveel schades?

Verder wordt Van Veen gemaand om in navolging van zijn collega in Bedum bij de NCG op te vragen hoeveel schades er in de gemeente zijn. Ook wil de partij dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het aantal schademeldingen, dat na de aardbeving van woensdag wordt gedaan.

Lees ook: