'Door de papierversnipperaar, dat regeerakkoord'

De koning sprak, maar kon in zijn troonrede weinig beloven, want dit kabinet 'past op de winkel'. Volgende maand begint de nieuwe regeerploeg. Wat moeten CDA, VVD, D66 en ChristenUnie dan als eerste aanpakken als het aan jullie ligt, Beter Weters?

Spoorlijn

Een beleidsruime vraag in vergelijking tot de door omstandigheden beleidsarme begroting voor 2018 van dit kabinet. Er zijn vele behoeften en wensen. Met kop en schouders bovenaan staat wat mij betreft een nieuwe snelle spoorlijn naar de Randstad. Niet de zogenaamde Hanzelijn, maar over Drachten en Heerenveen naar Lelystad.

Krimp tegengaan

Ook geen magneetbaan, waarmee in het Emsland bij Dorpen en Lathen is geëxperimenteerd. Maar een snelle trein zoals in Frankrijk, waarmee werknemers vanuit Nederland binnen twee uur op het werk in Frankrijk zijn. Om de krimp te bestrijden en om een toekomstig isolement van Noord-Nederland tegen te gaan.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Geen boete op ziek zijn

De samenleving snakt naar zekerheid. De afgelopen jaren zijn veel zekerheden ontnomen. Een derde van alle werknemers heeft een flexcontract, jongeren worden opgezadeld met een studieschuld, op thuiszorg is veel te veel bezuinigd en de kwaliteit van onze ouderenzorg kan veel beter. Dit kan en moet anders. Wat de zorg betreft pleit ik voor een sociaal systeem waarin de boete op ziek zijn verdwijnt. Ik ben er als huisarts dikwijls getuige van dat mensen om financiële redenen zorg mijden.

Geld naar hoger onderwijs

Op de tweede plaats komt voor mij het onderwijs. Leraren verdienen een flinke loonsverhoging na jaren de nullijn. De basisbeurs moet terug en er moet geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs, zodat universiteiten en hogescholen minder afhankelijk worden van het bedrijfsleven. Onafhankelijk, kritisch en fundamenteel onderzoek is essentieel voor ons land. Ik wens het parlement veel succes met het uitvoeren van deze twee ambitieuze suggesties!

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Huisvesting

Natuurlijk is de gezondheidszorg een heel belangrijk thema. Toch gaat mijn voorkeur uit naar een topprioriteit op het gebied van huisvesting. De afgelopen jaren heeft de regering het voor corporaties steeds moeilijker gemaakt om hun primaire taak uit te voeren: namelijk goede huisvesting regelen voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien.

Overheid, niet de markt

Het kabinet moet weer stimuleren dat mensen door gaan stromen naar een eigen woning (startsubsidies) en de verschillende heffingen die zijn opgelegd aan corporaties terugdraaien, om dat geld ten goede te laten komen aan goed onderhoud en vernieuwing van het corporatiebezit. Ik ben ervan overtuigd dat deze zaak niet alleen aan de markt moet worden overgelaten. Te veel mensen wonen in een huurhuis dat onder de maat van de 21ste eeuw is en ook op het gebied van energiebesparing is in de woonsector een wereld te winnen.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Weg met het regeerakkoord

Wat het komende kabinet als eerste moet doen is het - vermoedelijk vuistdikke - regeerakkoord waar nu de laatste hand aan wordt gelegd, door de papierversnipperaar halen. Niet omdat ik denk dat het een slecht akkoord zal zijn. Geen idee, want niemand heeft er tot nog toe iets van meegekregen. Maar wel omdat zo'n gedetailleerd programma een schijnwerkelijkheid van afspraken vormt, die niet bestand zullen zijn tegen de werkelijkheid. Stel dat de rente en de inflatie weer oplopen. Of stel dat het tegenovergestelde gebeurt. Twee scenario's met mijlenver uit elkaar lopende consequenties. 
 

Populisten profiteren

Denk maar eens aan de pensioenen en de hypotheken. En over hoe het zal gaan met de inflatie en de rente valt werkelijk geen zinnig woord te zeggen.Een vuistdik regeerakkoord slaat bovendien het politieke debat volledig dood. Daar profiteren alleen de populisten van. Laat die Rutte doen waar hij werkelijk goed in is: steeds op zoek naar meerderheden voor het regeringsbeleid. Het zou intussen wel goed zijn wanneer zo'n nieuw kabinet in staat zou zijn te zeggen waar het met Nederland naar toe moet. In deze regio hebben we wel een paar suggesties.

WillemSmink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Keuzes maken

Een grote uitdaging in de politiek is om realistische problemen te prioriteren. Je kunt niet alles tegelijkertijd aanpakken. Zodra iets goed loopt, zie je dan ook de politieke neiging om hier uiteindelijk minder aandacht en geld aan te besteden. Terecht vragen onderwijs en zorg nu om extra aandacht en geld. Onze kinderen verdienen goed onderwijs via goede leerkrachten, en zieken en ouderen goede zorg.

Van het gas af

Toch zullen we de komende jaren ook echt werk moeten maken van de energietransitie. Aardgaswinning was decennialang een grote bron van inkomsten. Nu is het een hoofdpijndossier. Aan het kabinet om hier verandering in aan te brengen. Hoe? Dat kan ik helaas niet even in 120 woorden uitleggen. Maar dat het nodig is verzeker ik u.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Waarheen, waarom?

Waar nu behoefte aan is, is een duidelijke stip op de horizon: wáár, dus dáár, staat Nederland (voor) over tien jaar?! Omdat we die stip als een cliché moesten gaan zien, bekommert niemand zich er meer om. Maar dát is wèl de vraag! Waarheen met Nederland, en waarom?
 

Respect en Ruimte

De toenemende onvrede onder de bevolking en het mede daardoor opkomen van partijen en bewegingen als PVV en FvD, groeperingen die uit zijn op het creëren van maatschappelijke tegenstellingen en slechts schijnzekerheden bieden, komt ook voort uit de inhoudelijke richtingloosheid die het regeringsbeleid vele afgelopen jaren heeft gekenmerkt. Mijn stip? Een land waar mensen elkaar respecteren en ruimte geven, en waar solidariteit boven eigen gewin gaat. Maar ja, een beetje vroom, hè?!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Klik hier voor meer opinie op RTV Noord

Meer over dit onderwerp:
sport beterweters beterweterspolitiek opinie
Deel dit artikel:

Recent nieuws