Minister Kamp komt op zijn woorden terug

© Piroschka van de Wouw/ANP
Bij zijn bezoek aan Groningen liet demissionair minister Henk Kamp woensdag nog weten volop vertrouwen te hebben in het tempo van het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. In een kamerbrief slaat hij een heel andere toon aan.
Daarin laat de VVD-bewindsman weten dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders hem heeft gemeld dat er een forse achterstand is. Kamp constateert nu dat er te weinig voortgang is.

Zorgelijk

'Dit vind ik zorgelijk met het oog op de ambitie om per jaar vijfduizend woningen te inspecteren, door te rekenen en er versterkingsadviezen voor op te stellen', zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.
Volgens Kamp wordt er wel gewerkt aan verbeteringen. Hij wijst er op dat Alders 'op mijn verzoek' daar gesprekken over heeft gevoerd met het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. 
Dat moet leiden tot verbeteringen. Ook wordt gepoogd om de effecten van de achterstanden zo klein mogelijk te houden. 'Ik zal uw kamer hierover zo spoedig mogelijk nader berichten.'

Uitblijven schade-protocol

Zorgen zegt de vertrekkende minister zich niet alleen te maken over het tempo van de versterkingen. Dat geldt ook voor het uitblijven van een nieuw schade-protocol. Daar wordt al een half jaar lang vruchteloos over onderhandeld.
Die nieuwe regeling voor de schade-afwikkeling moet er komen, nadat eind maart dit jaar de NAM een stap terug deed. Vanaf die tijd worden nieuwe schades niet in behandeling genomen.
Kamp meldt daarover aan de Tweede Kamer: 'Het is van belang dat de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nu snel resultaat opleveren, zodat de schades die sinds 31 maart zijn ontstaan, weer kunnen worden vergoed.'