Waddenvereniging begint jarenlang onderzoek naar visstand bij de Eemsmonding

© Matthijs Hoogendoorn
De Waddenvereniging gaat uitgebreid onderzoek doen naar de visstand bij de Eemsmonding.

'We weten heel weinig'

'We willen goed zicht hebben op wat er onder water leeft', zegt directeur Arjan Berkhuysen van de Wadddenvereniging. 'Als je het vergelijkt met wat er over de vogelstand bekend is, weten we over vissen heel weinig.'
'Als we in de Waddenzee bij de Eems aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het water gezonder en minder troebel wordt, moet je ook kunnen meten wat voor effect dat heeft.'

Ankerkuil

De Waddenvereniging gaat daarom iedere maand onderzoeken welke en hoeveel vis er bij de Eemsmonding zwemt. Dat gebeurt met een ankerkuil, een net dat een tijd in het water hangt en uitwijst hoeveel en welke vis in een bepaald gebied voorkomt. 

Vijftig jaar

'Wat we eigenlijk willen is dat je dit minimaal vijftig jaar doet, want dan krijg je pas echt zicht op wat er gebeurt en wat de ontwikkelingen zijn', zegt Berkhuysen. 'En als ik mag dromen zou het mooi zijn dat we dit ook doen in Denemarken, Duitsland en Engeland. Zo krijgen we een goed beeld van wat de trekvissen doen.'