Geen straf voor verpleegster die geluidsopnames douchende patiënten maakte

De ex-verpleegkundige van de GGZ-instelling Lentis heeft door geluidsopnamen te maken van douchende patiënten grensoverschrijdend gehandeld. Zij heeft inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en privacy van deze bewoners.

Toch krijgt de verpleegkundige geen straf opgelegd.

Gevolgen te groot

De vrouw is door haar werkgever ontslagen. Daarnaast is de zaak door de media negatief belicht. De vrouw is daarmee voldoende gestraft, vinden de tuchtrechters.

De zaak speelde zich in 2016 af in een woonvorm in Stadskanaal. Twee bewoners hadden al een langere tijd een relatie. Binnen de woonvorm werd rekening gehouden met deze relatie. Het stel sliep bijvoorbeeld samen. De verpleegkundige liet hen samen douchen.  

Zelfredzaam

De instelling vond dit al grensoverschrijdend. Maar daar was het tuchtcollege het niet mee eens. De verpleegkundige zei dat zij die twee elkaar liet helpen bij het wassen, om hen zelfstandiger te laten zijn. Dit was geen onbegrijpelijke keuze, meende de tuchtraad.

Bovendien kregen de twee dit voorstel niet opgedrongen. Beter was geweest dat de verpleegkundige dit vooraf had besproken met haar team en leidinggevende, maar van een tuchtrechtelijk verwijt is hier geen sprake. Temeer omdat een protocol op dit gebied binnen de instelling ontbrak.

Stap te ver

Dat de vrouw van het douchen vervolgens geluidsopnamen maakte, omdat ze de situatie zo vertederend vond, dat was een stap te ver. Ze deelde deze opnamen alleen met haar team en verwijderde die vervolgens.

Volgens het tuchtcollege zag de vrouw in dat ze te ver was gegaan en heeft ze haar beroepsgeheim niet geschonden. Ze toonde op zitting spijt en heeft daar haar lering uit getrokken. Het tuchtcollege hield er in de uitspraak rekening mee dat de zaak veel impact op de verpleegkundige heeft gehad en de vrouw daardoor arbeidsongeschikt is geraakt.

Lees ook:

- GGZ-verpleger voor tuchtraad vanwege geluidsopname douchende patiënten
- 'Verpleegkundige schond integriteit van douchende patiënten'

Meer over dit onderwerp:
rechtszaken GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws