Wéér minder meesters op school (maar wel meer mannen op de pabo)

Het aantal mannen dat lesgeeft op een basisschool is vorig jaar verder gedaald.
Dat blijkt uit een analyse die RTV Noord maakte van de gegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Daling is trend

Het aantal mannen voor de klas daalt al jaren. In 2015 waren het er ruim dertienduizend. Daarmee was één op de acht leerkrachten een man. Vorig jaar daalde het aantal meesters verder naar 12731; dat komt neer op bijna één op de negen.

Groningse situatie

In Groningen staan er percentueel iets meer mannen voor de klas dan landelijk, maar ook hier zet de daling door. In Midden-Groningen stonden er in 2015 nog 409 mannen voor de klas; dat waren er vorig jaar 398. In Oost-Groningen daalde het aantal meesters van 127 naar 122. In Noord-Groningen stonden er in 2016 83 meesters voor de klas (89 in 2015).

Is het erg?

Het geringe aantal meesters is volgens deskundigen een gemis. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet beter presteren bij een meester, maar er zijn wel andere gevolgen. Hoogleraar orthopedagogiek Alexander Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen waarschuwde vorig jaar nog dat de overgang van kinderen naar de middelbare school moeilijk is als ze nooit eerder les hebben gehad van een meester. Ook ziet hij graag meesters voor klassen met kinderen met gedragsproblemen.

Komt er verandering in?

Ondertussen constateert de lerarenopleiding van de Hanzehogeschool dat het aantal mannelijke studenten wel steeds verder toeneemt. Dit jaar zijn zeventig jongens gestart met de opleiding; dat is veertig procent van de nieuwe aanwas. Vorig jaar begonnen 54 jongens aan de lerarenopleiding; dat was ruim eenderde. De groei van de opleiding komt volgens dean Marietta Muhonen helemaal door de jongens.

Niet alleen meer knippen en plakken

De stijging van het aantal mannen aan de Groningse Pedagogische Academie is volgens Muhonen wel te verklaren. Er is extra veel aandacht voor techniek, digitale geletterdheid en omgaan met computers. 'Het blijft complex; het zit in de kleine dingen. In alles wat we doen, proberen we ons er bewust van te zijn. Op de open dag laten we bewust ook jongens presentaties houden. Als we een promotiefilmpje maken, doen we een meisje én een jongen.'
Volgens Muhonen heeft die mannelijke uitstraling effect. 'De PABO's hebben een periode bekend gestaan als de knip-en plakacademie. Dat is wel echt voorbij.'

Meer meesters?

Vraag is of dit betekent dat er straks weer meer mannen voor de klas staan. Mannelijke studenten stoppen nou eenmaal vaker met hun opleiding dan vrouwelijke studenten. Ook blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2016 dat zes op de tien mannen met een afgeronde PABO-opleiding toch niet voor een baan voor de klas kiezen.

Aanzuigende werking

Muhonen denkt dat dit wel verandert, mede door het lerarentekort. Een baan in het onderwijs is tegenwoordig makkelijk te krijgen. Muhonen: 'Het ligt er ook aan hoe starters worden begeleid. Hoe zijn teams. Als er eenmaal meer mannen zijn, heeft dat ook een aanzuigende werking. Maar we moeten inderdaad in het hele veld aandacht schenken aan hoe we ze behouden.'