Geld geen belemmering voor huwelijk tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum

De burgemeesters Gerard Beukema (Delfzijl), Anno Wietze Hiemstra (Appingedam) en Albert Rodenboog (Loppersum) zien geen financiële hobbels op de weg voor een mogelijke fusie tussen de drie gemeenten.

Dat maakten de burgemeesters dinsdagavond bekend op de informatieavond voor de raadsleden van alle drie de gemeenten, op landgoed Ekenstein in Appingedam.

'Van drie redelijk arme gemeenten kunnen we geen rijke maken. Maar de financiën staan een fusie niet in de weg', zegt Hiemstra.

Er moet nog geld komen

Hij benadrukt wel dat er vanuit de provincie en eventueel het Rijk geld moet komen om bepaalde lastige opgaven aan te kunnen. Hiemstra: 'Zoals werkgelegenheid, leefbaarheid en de aardbevingsproblematiek.'

Het Rijk draagt in elk geval tien miljoen euro bij om eventuele hobbels op de weg tijdens het proces glad te strijken, zoals bij alle gemeenten die fuseren.

Hoeveel geld de nieuw te vormen gemeente nodig heeft is nog onduidelijk. 'De raden zijn nu eerst aan zet om een principe besluit te nemen. Dan moeten we kijken hoe we de gemeente gaan vormgeven. Eerder kunnen we het niet over bedragen hebben', zegt Rodenboog.

Nauwe samenwerking

De drie gemeenten werken nu al nauw samen. Zoals op het gebied van sociale arbeid. De gemeenten hebben daarvoor samen Werkplein Fivelingo opgericht. Dat blijft bestaan.

In totaal hebben de gemeenten zo'n twintig samenwerkingsverbanden. Die komen grotendeels te vervallen. 'Als we één gemeente zijn, kunnen we dat zelf oppakken', zegt Beukema.

De drie gemeenten hebben ook tal van samenwerkingsverbanden met de gemeente Eemsmond. Die komen nu onder de loep te liggen. Zoals op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Beukema: 'Dat moeten we in onze eigen gemeente kunnen regelen.'

Eemsmond

In het verleden was er ook sprake van een variant waarbij Eemsmond zich bij de DAL-gemeenten zou aansluiten. Totdat Eemsmond zich vorig jaar zomer ineens tot Bedum, De Marne en Winsum richtte. Zij gaan nu de nieuwe gemeente Hogeland vormen.

Ondanks dat Delfzijl, Appingedam en Loppersum daardoor geen keuze meer hadden, is het voor de drie burgemeesters geen moetje. 'Er waren in het verleden meningsverschillen, maar op een gegeven moment zit je met elkaar om tafel en moet je verder', zegt Beukema.

Wat verandert voor de inwoners?

Wat er voor de inwoners van de drie gemeenten gaat veranderen is nog niet bekend. Begin oktober worden in elke gemeente informatieavonden gehouden voor de inwoners. En met de reacties van de inwoners en het onderzoek in de hand nemen de drie raden op 16 november een principebesluit of ze het herindelingsproces gaan voortzetten.

Lees ook:

Delfzijl, Appingedam en Loppersum nemen dit jaar nog besluit over fusie
Politieke kopstukken bespreken huwelijkse voorwaarden fusiegemeente
Fractievoorzitters zien DAL-fusie wel zitten
DAL-gemeenten fuseren op zijn vroegst in 2020

Meer over dit onderwerp:
herindeling APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws