Moeten brugklassers een gratis smartphone krijgen?

Mobieltjes worden steeds belangrijker, zeker voor jongeren. Als ze niet in de groepsapp zitten van hun klas, vallen ze buiten de boot. Toch kan niet elke ouder een smartphone betalen. Daarom wil de ChristenUnie in Winsum dat arme kinderen er gratis een kunnen krijgen.

Het gaat volgens raadslid Dennis Knoops met name om kinderen die naar de brugklas gaan. Volgens hem is een smartphone op dat moment een basisbehoefte.

Moeilijk 'nee' zeggen

'Ik ben zelf ouder van een kind dat nu naar de brugklas gaat. Uit eigen ervaring zie ik dat een smartphone heel erg gewenst is. Het is moeilijk om nee te zeggen als je het geld hiervoor niet hebt', zegt Knoops. Daarom wil hij dat de gemeente bijspringt.

Het idee is niet nieuw; in Den Haag krijgen duizend brugklassers een telefoon. Dat moet voorkomen dat ze informatie van school missen en in een sociaal isolement raken.

In Winsum stond de raad er iets minder positief achter. Volgens de fracties is een smartphone geen basisbehoefte voor jongeren. Daarnaast, zei wethouder Verschuren, kunnen ouders rond het bijstandsniveau geld krijgen van de gemeente om schoolkosten te betalen.

750 euro

Voor elk kind tussen de tien en achttien jaar kan eens per vier jaar 750 euro gedeclareerd worden. Hiervan kan bijvoorbeeld een laptop, fiets of schooltas worden gekocht. En dus ook een smartphone.

De raad was wel overwegend positief over de verbetering van het armoedebeleid. Zo willen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond inwoners beter informeren over regelingen waar ze gebruik van kunnen maken.

Gratis zwemdiploma

Zo kunnen ouders die gebruikmaken van de voedselbank de kosten voor Zwemdiploma A van hun kind(eren) terugkrijgen. Dat wordt uitgebreid, op initiatief van GroenLinks. Die partij kreeg een meerderheid van de raad achter zich om alle ouders rond het bijstandsniveau hiervan te laten profiteren, dus niet alleen mensen die zijn toegewezen op de voedselbank.

Verder gaan de gemeenten onderzoeken of een zogenoemde armoederegisseur nodig is. Die moet ervoor zorgen dat mensen eenvoudiger een aanvraag kunnen doen voor een regeling en kunnen meten of de regelingen effect hebben. Ook moet die contact houden met maatschappelijke organisaties zoals basisscholen en sportverenigingen.

Lees ook:

- Gemeenten passen armoedebeleid aan: communicatie met video en animatie

Meer over dit onderwerp:
WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws