Politiek Groningen hekelt timing van de kritiek op aardwarmteproject

© RTV Noord
Een overgrote politieke meerderheid vindt het moment waarop de kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de organisatie van WarmteStad naar buiten komt, opmerkelijk.
'Ook nu blijft het tijdstip waarop de kritiek naar buiten komt, mij bevreemden. We zitten al twee jaar met elkaar aan tafel. Dan konden ze dit toch eerder signaleren', laat Sabine Koebrugge (VVD) weten.

De kritiek

De kritiek van het SodM richt zich vooral op de organisatie van WarmteStad. De toezichthouder laat in een brief aan het ministerie van Economische Zaken weten dat er bij WarmteStad te weinig 'expertise' aanwezig is. WarmteStad is een bedrijf van de gemeente Groningen. Als alles volgens plan verloopt, gaat WarmteStad het aardwarmteproject uitvoeren.

Verbazing herhaalt zich

Raadsleden waren onlangs bij een kritisch rapport van het SodM ook verbaasd over het moment waarop de kritiek naar buiten kwam. In dat rapport stond dat er terughoudendheid geboden is bij aardwarmteprojecten in een bevingsgebied zoals Groningen. Politiek Groningen was toen ook verbolgen over het tijdstip van de kritiek, omdat de gemeente en het SodM al geruime tijd met elkaar in gesprek waren.

Reacties op de brief van vandaag

De kritiek van de toezichthouder richt zich dus nu vooral op de interne organisatie van WarmteStad. Daar zou te weinig kennis aanwezig zijn om een dergelijke project uit te voeren. Politiek Groningen kan zich opnieuw niet vinden in de kritiek.
'Je werkt toch samen? Geef zoiets dan eerder aan. Het verbaast mij dan ook dat het juist nu aan het licht komt', laat Robbert Lammers (Student en Stad) weten. Ook Benni Leemhuis (GroenLinks) is verbaasd over de brief. 'De bewoordingen zijn opvallend. Ze zijn overigens wel voornemens om de vergunning te verlengen. Dus in principe is het allemaal voldoende, maar met kanttekeningen.'
Je werkt toch samen? Geef zoiets dan eerder aan
Robbert Lammers - Student en Stad
Voor Wim Koks (SP) komt de kritiek eveneens onverwacht. 'Je zou namelijk juist verwachten dat we hier wél kennis hebben over de risico's van het project. En als het er echt niet is, dan moet het op peil worden gebracht', aldus het SP-raadslid. 'Dit project mag niet stranden door amateurisme.' Toch heeft hij geen verdere aanleiding om te denken dat er onvoldoende kennis in huis is bij WarmteStad.
Herman Pieter Ubbens (CDA) heeft, net als de SP, geen slechte ervaringen met de organisatie van WarmteStad. 'Wij hebben steeds geluisterd naar WarmteStad. Op basis van die geluiden zijn we ook verder gegaan met het project. Wij wachten de reactie van de wethouder af.'
Dit project mag niet stranden op amateurisme
Wim Koks - SP

Wel steun voor aardwarmte

Geen enkele politieke partij wil de steun voor het project intrekken. 'Je kan hierbij niet voorzichtig genoeg zijn, maar voorzichtig zijn we', laat Inge Jongman (ChristenUnie) weten. 'Bovendien is WarmteStad niet een bedrijf dat zomaar een buis in de grond boort. Het is dus raar dat ze zeggen dat dit bedrijf niet deugt', vervolgt het ChristenUnie-raadslid.
Wieke Paulusma (D66) is met haar partij de grootste in de stad en sluit zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. 'Kijkt het SodM nu pas voor het eerst naar WarmteStad? Vinden ze daar nu pas iets van? Wij trekken onze politieke steun niet in.'

100% Groningen

Eenmansfractie 100% Groningen van Marjet Woldhuis is de enige partij die tegen het aardwarmteproject is. 'Wij hebben altijd al gezegd dat een gemeente deze expertise niet in huis heeft. Uit het advies van vandaag blijkt dus dat ik gelijk heb gehad. Zoiets is gewoon te veel voor de gemeente. Een gemeente moet zich bezighouden met overheidszaken en niet met zoiets als dit', aldus Woldhuis.