'Communicatie met inwoners bevingsgebied blijft groot probleem'

Leendert Klaassen
Leendert Klaassen © Archief
Goede communicatie met inwoners van het aardbevingsgebied blijft een groot probleem. Dat constateert de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen in zijn halfjaarsrapportage. Hij heeft dat vandaag aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken.
Zestig procent van alle klachten gaat over tekortschietende communicatie. Bijvoorbeeld het uitblijven van berichten, het niet nakomen van afspraken en onduidelijke of onjuiste informatievoorziening.

Ingewikkeldheid

Volgens Klaassen is de ingewikkeldheid van het gasdossier misschien wel de belangrijkste oorzaak daarvan. Hij stelt vast dat het niet altijd duidelijk is welke taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen tussen de NAM, het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen.

Gordiaanse gasknoop

'De grote mate van onzekerheid die als een deken over het gaswinningsdossier ligt, heeft een verlammende werking. Het lijkt haast alsof een gordiaanse gasknoop is ontstaan', aldus Klaassen. Ook constateert hij een hoge werkdruk bij het CVW. Daar zijn ook relatief veel personeelswisselingen.

Klachten

Er kwam 127 klachten binnen in de eerste helft van dit jaar. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde aantal in 2016. Bijna de helft van de klachten ging geheel of gedeeltelijk over de nog steeds te lange afhandelingsduur van een schademelding.
Er kwamen minder klachten binnen over de hoogte van het vastgestelde schadebedrag, maar er was juist meer onenigheid over de wijze waarop schade zou moeten worden hersteld.

Eerdere waarschuwing

In zijn vorige rapport waarschuwde Klaassen al voor de gevolgen van de versterkingsopgave op de inwoners van het gebied: 'Langdurige onzekerheid heeft een negatief effect op het welzijn van de mensen. Goede communicatie met betrokkenen is daarom van groot belang.'
De onafhankelijk raadsman vindt dat er snel beleid en concrete maatregelen moeten worden ontwikkeld waarmee de hulpverlening bij sociaal-maatschappelijke problematiek niet alleen goed kan worden opgepakt, maar ook voorkomen.