Aardwarmteproject schiet niet op, maar kost wel geld

© RTV Noord
Het stilgelegde aardwarmteproject van de stad Groningen kost nog altijd zo'n drie ton per maand.
Het project loopt vertraging op doordat het Staatstoezicht op de Mijnen eerst meer informatie wil over het risico op aardbevingen door de boringen.

Stillegging

Projectorganisatie WarmteStad heeft inmiddels de voorbereidende werkzaamheden stilgelegd. De organisatie wordt waarschijnlijk ook afgeschaald, maar de kosten zijn nog altijd tussen de 250.000 en 300.000 euro per maand. De gemeente en het Waterbedrijf Groningen betalen als aandeelhouders daarvan allebei de helft.

Stelselmatig

WarmteStad zelf krijgt van het staatstoezicht flinke kritiek. De organisatie zou onvoldoende kennis hebben en de risico's stelselmatig onderschatten. WarmteStad wil net als de gemeente niet inhoudelijk op die kritiek reageren.

Kanttekeningen

Op de site schrijft de organisatie: 'Deze kanttekeningen zijn voor ons nieuw. We beraden ons samen met onze aandeelhouders gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen hoe deze nieuwe opmerkingen te duiden en wat onze inhoudelijke reactie daarop zal zijn.'
Ook het Waterbedrijf wacht het overleg af.

Geen behoefte

De aardwarmte uit de bron op Zernike moet onder meer gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool verwarmen. Ook huizen van woningcorporatie Nijestee staan op de rol. Dit loopt dus vertraging op, maar de afnemers voelen geen behoefte te reageren op de kritiek van het SodM en verwijzen naar de gemeente en WarmteStad.

Risicoanalyse

Inmiddels is duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken het advies van het staatstoezicht opvolgt. De vergunning voor het project wordt voorlopig verlengd zodat de gemeente aan de slag kan met een risicoanalyse. Het SodM beoordeelt die analyse en komt daarna opnieuw met een advies aan de minister van Economische Zaken.
De minister bepaalt vervolgens of projectorganisatie WarmteStad daadwerkelijk mag boren.