Hoe sterk is het Groninger zand bij een aardbeving?

© Deltares
Onderzoeksbureau Deltares gaat onderzoek doen naar de sterkte van Gronings zand bij een aardbeving. Bevingen kunnen er voor zorgen dat zand en grondwater kort vermengen en tijdelijk drijfzand wordt.
Dit wordt verweking genoemd. Door verweking verliest het zand zijn draagkracht waardoor er mogelijke schade aan gebouwen, dijken, gasleidingen en hoogspanningsmasten optreedt. Deltares hoopt er achter te komen of en waar dat in Groningen gebeurt.

Bevroren

Daarom gaat het onderzoeksbureau vrijdag monsters nemen uit de Groninger bodem. Dat gebeurt op drie verschillende plekken, waaronder in Uithuizermeeden.
De grondlaag waaruit de monsters worden gehaald, wordt eerst bevroren. Dit bevriezen is noodzakelijk om de bodemmonsters zo ongestoord mogelijk in het laboratorium in Delft te krijgen.

Oud zand sterker?

In het laboratorium bootsen onderzoekers een aardbeving na. Op deze manier kunnen ze kijken hoe het Groningse zand zich gedraagt en wanneer er verweking optreedt.
'We kijken dan naar verschillende soorten zand, vooral zand van verschillende ouderdom. We verwachten bijvoorbeeld dat het oude zand uit het pleistoceen sterker is dan dat nu in onze rekenmodellen wordt aangenomen en in ieder geval sterker dan het recenter afgezette, jongere zand', legt onderzoekster Mandy Korff uit.

Risico's

'Op basis van deze proeven kunnen we met meer zekerheid iets zeggen over de risico's van verweking bij een bepaalde aardbevingssterkte. Met deze kennis kunnen betere inschattingen worden gemaakt of en welke maatregelen er genomen moeten worden om schade te voorkomen of te beperken.'
Het nemen van bevroren monsters is nieuw voor Nederland en zelfs in Europa is de techniek nog niet eerder toegepast. Deltares doet dit onderzoek in opdracht van de NAM. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van volgend jaar verwacht.

Effect van water

Wat voor effect water op de bodem heeft tijdens een aardbeving, is ook te zien in onderstaand filmpje: