'Waterschap wekt over drie jaar dertig procent van eigen stroom op'

Waterschap Hunze en Aa's investeert 1,4 miljoen euro in de opwekking van eigen elektriciteit. Van het geld worden zonnepanelen en vier kleine windmolens geplaatst.

'Kleine stap'

Hunze en Aa's wekt daarmee in 2020 iets meer dan dertig procent van de eigen energiebehoefte zelf op. Het streven om in 2020 veertig procent van het eigen stroomverbruik op te wekken wordt daarmee niet gehaald. Toch is bestuurder Hilbrand Sinnema tevreden met de investering waar het Algemeen Bestuur (AB) woensdagavond mee instemde. 'Het is een kleine stap in het totaal van de eigen energieopwekking, maar wel één in de goede richting.'

De zonnepanelen komen op panden van het waterschap, zoals de werkplaats in Veele en het gemaal Rozema bij Termunterzijl. Hier komen ook windmolens, evenals bij gemaal Fiemel bij de Punt van Reide en bij Nieuwe Statenzijl. De molens hebben een hoogte van vijftien meter.

Kritiek

Kritiek kwam er van verschillende fracties in het AB die vinden dat het dagelijks bestuur meer moet doen om de eigen doelstelling te halen. Immers het schap heeft een voorbeeldfunctie, omdat het veel te maken heeft met de gevolgen van de klimaatverandering. Sinnema: 'We zijn blij dat het AB dit geld beschikbaar stelt, maar dat betekent niet dat we nu op onze handen gaan zitten. De ambitie is en blijft om onze doelstelling zo snel mogelijk te halen.'

Meer over dit onderwerp:
zonnepanelen windmolens GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws