Nationale Ombudsman maakt gehakt van werkwijze NCG Alders

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen © Arenda Oomen
'Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende.'Dat concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een onderzoek naar de proef met het opkopen van vijftig onverkoopbare woningen in het aardbevingsgebied.
Hij laat weinig heel van de werkwijze van de uitvoerder daarvan, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. 

Belangstelling groter

De familie Van Noord wil weg uit het aardbevingsgebied. En meldt zich bij de NCG. Er is tien miljoen euro voor de proef beschikbaar. Daarmee kunnen maximaal vijftig huiseigenaren geholpen worden. De belangstelling is veel groter.
Dus wordt er geloot. De familie Van Noord valt buiten de boot. Ze pikken dat niet en dienen een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die heeft de zaak bekeken en vindt de klacht 'gegrond'.

Spelregels niet helder

Volgens de ombudsman zijn de spelregels niet helder. 'De NCG heeft onvoldoende duidelijkheid verstrekt over het proces, zijn rol en de juridische status van de afwijzingsbrief die aan de familie is verstuurd. Er is door de NCG in strijd gehandeld met de vereiste van transparantie', concludeert Van Zutphen.
Er is door de NCG in strijd gehandeld met de vereiste van transparantie
Reinier van Zutphen - Nationaal Ombudsman

Rol NCG

De ombudsman doet een dringend beroep op het ministerie van Economische Zaken: 'Verschaf helderheid over de rol, positie en verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen. En communiceer hier duidelijk over richting de Groningers.'
Het is niet de eerste keer dat de Nationale Ombudsman zich zeer kritisch uitlaat over de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen. Zo brengt Van Zutphen samen met de Kinderombudsvrouw in het voorjaar het rapport 'Een fundament met scheuren' uit.

Niet op zichzelf

Naar aanleiding daarvan wordt het kabinet duidelijk gemaakt dat er grote zorg is over het gebrek aan vertrouwen van Groningers in de rijksoverheid. Veel heeft dat niet geholpen, wordt nu geconcludeerd. Volgens de Nationale Ombudsman staat de klacht over de proef met het opkopen van woningen niet op zichzelf. 

Begrip

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders begrijpt de kritiek van de ombudsman op de proef met de uitkoopregeling. Daarbij werden vijftig onverkoopbare huizen opgekocht met de tien miljoen euro ,die ervoor beschikbaar was. 'Het had inderdaad veel beter gekund', erkent Alders.

Bestuurlijke spaghetti

'De bestuurlijke spaghetti is in Groningen nog steeds niet van het bord. Van herstel van vertrouwen, een actieve regierol van de rijksoverheid, transparantie en een ruimhartige schadevergoeding is in de praktijk nog geen sprake.'
De ombudsman kondigt aan een stevige vinger aan de pols te houden. 'En zal het belang van een overheid die voor haar burgers klaar staat, blijven benadrukken.'
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer komt volgende week met de uitkomsten van een onderzoek naar de ervaringen van de 50.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Daar is volgens de ombudsvrouw tot nu toe weinig aandacht voor.