Over half jaar duidelijkheid over 'zandonderzoek'

Over een half jaar moet er duidelijkheid zijn over het onderzoek van het bureau Deltares naar het effect van aardbevingen op de zandlagen in de Groningse bodem. Het gebeurt in opdracht van de NAM.
Er zijn drie locaties voor uitgekozen. Een daarvan is de Emmapolder bij Uithuizen. Daar zijn vrijdag de eerste grondmonsters genomen.

Bevroren

Dat gebeurt op een bijzondere manier. Voordat het zand via een boorinstallatie naar boven wordt gehaald, wordt de grond eerst bevroren met stikstof. Door die methode blijft de grondstructuur in tact.

Getest

De bevroren grondmonsters worden in Delft in het laboratorium van Deltares getest. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de gevolgen van de aardbevingen in de zandlagen. Zo wordt gekeken in hoeverre het zand zich vermengt met grondwater en daardoor kwetsbaar is bij stevige trillingen.