SP eist opheldering minister Kamp over opkoopregeling

© Jos Schuurman/FPS
'Is het experiment met het opkopen van onverkoopbare Groningse huizen door de Nationaal Coördinator Groningen naar uw mening eerlijk en transparant verlopen?'
Op die vraag eist SP-kamerlid Sandra Beckerman antwoord van demissionair minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken.
Aanleiding is het vernietigend oordeel van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over de gang van zaken bij de proef met het opkopen van woningen in het aardbevingsgebied. Hij vindt dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders fikse steken heeft laten vallen.

Loting

Daarbij gaat het onder meer om de loting die is toegepast, omdat er teveel aanmeldingen voor de proef waren. 
Zo schrijft Beckerman in de hierover gestelde Kamervragen: 'Wat vindt u van de kwalificatie dat er een loterij is gemaakt van de ellende van de Groningers? Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende'? Trekt u zich dit aan?'

Niet op zich zelf

Het Kamerlid wijst de bewindsman ook op de conclusie van de ombudsman dat een klacht hierover niet op zichzelf staat. 
'Wat vindt u van de opmerkingen: De bestuurlijke spaghetti is in Groningen nog steeds niet van het bord. Van herstel van vertrouwen, een actieve regierol van de Rijksoverheid, transparantie en een ruimhartige schadevergoeding is in de praktijk nog geen sprake? Wat denkt u daaraan te doen?'

Moerdijk-regeling

Beckerman dringt er verder op aan om de zogenoemde Moerdijk-regeling in Groningen toe te passen. Dat  is een ruimere opkoopregeling voor omwonenden, die daar de oprukkende industrie willen ontvluchten.