Nationaal Coördinator Groningen snakt naar duidelijkheid over zijn positie

© RTV Noord
Blijft de Nationaal Coördinator Groningen onder het nieuwe kabinet in feite een ambtenaar, of krijgt de NCG de status van zelfstandig bestuursorgaan? Dat is de hamvraag voor Hans Alders.
Alders zou dan het werk uitvoeren dat door het Rijk, provincie en de betrokken gemeente in een gemeenschappelijke regeling wordt bepaald. Dat is een veel grotere bevoegdheid dan zijn huidige mandaat.
'Dan moet de NCG ook als publiekrechtelijk orgaan kunnen opereren. Zodat ook naar bewoners en organisaties toe duidelijk is met wie ze te maken hebben. En wie het voor het zeggen heeft.'

Haast

Er is haast bij, zegt Alders, want nu is zijn positie onduidelijk.
'Het is te hopen dat er snel een nieuwe regering is, zodat er ook besluiten genomen kunnen worden over de wetsontwerpen. Want die moeten de antwoorden op die vragen gaan geven. Er moeten een paar gewichtige besluiten genomen worden.'

'Er moeten allerlei dingen gebeuren'

'In de tussentijd moeten er al allerlei dingen gebeuren, maar er is nog onduidelijkheid. Maar het zou nog slechter zijn om tot die tijd op onze handen te gaan zitten, want dan gebeurt er gewoon niks.'
'Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid zijn over de positie van de Nationaal Coördinator, ook in verhouding tot de NAM en tot het Centrum Veilig Wonen.'