De NAM heeft weer het nakijken in Termunterzijl

Hiltje Zwarberg
Hiltje Zwarberg © Steven Radersma/RTV Noord
Voor de derde keer haalt de NAM bakzeil bij een geschil over schade in Termunterzijl. De Arbiter Bodembeweging heeft de eigenaar van een bedrijfspand met schade in het gelijk gesteld.
De NAM weigerde die schade te vergoeden. Niet terecht, zo oordeelt de arbiter.

Buitengebied

Termunterzijl ligt in het buitengebied. Daar zijn zestienhonderd claims afgewezen, na onderzoek door het bureau Witteveen+Bos.
Dorpsbewoner Hiltje Zwarberg vecht al jaren met de NAM over het herstel van zijn ontruimde huis in Termunterzijl. Daar doet de rechter binnenkort uitspraak over.

Geen twijfel

De arbiter kent ook bij deze uitspraak over schade aan een bedrijfspand in hetzelfde dorp geen enkele twijfel. Hij past het zogenoemde bewijsvermoeden toe. De NAM heeft in zijn ogen niet aannemelijk kunnen maken dat de schade niet door de gaswinning is veroorzaakt.
Volgens de NAM komt de schade door spanningen in de constructie, die los staan van de aardbevingen.  Opvallend is dat de rechter vindt dat het gasconcern zich niet mag verschuilen achter zwakke constructies.

Kwetsbaarheid woning

'De NAM is aansprakelijk voor de schade, ook wanneer die voortvloeit uit een bepaalde latente kwetsbaarheid van de woning,' wordt geconcludeerd in de uitspraak.