Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Groningen

© ANP/Bas Czerwinski
Dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd door de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In dit artikel staat een opsomming van wat dit akkoord voor Groningen betekent.

Gaswinning verder terug

Het nieuwe kabinet draait de gaskraan verder dicht. De coalitie stelt zich als doel om de vraag naar het Groningengas met drie miljard kubieke meter te verminderen te opzichte van dit jaar.
Ook verwacht het nieuwe kabinet over vier jaar ongeveer 1,5 miljard kuub aan Gronings gas minder te winnen dan nu het geval is. Het verschil van 1,5 miljard wordt gebruikt om reserves op te bouwen, zodat bij een koude periode geen extra gas gewonnen hoeft te worden. Door zo'n piek in de gaswinning kunnen aardbevingen ontstaan.

Fonds van vijftig miljoen

Het kabinet stopt verder vijftig miljoen euro in een ontwikkelingsfonds voor Groningen. Daarmee moet de economie gestimuleerd worden.
Het nieuwe fonds wordt ook voor andere zaken dan de Groningse economie gebruikt. 'In het fonds komt geld beschikbaar voor zorgprofessionals en geestelijke verzorgers voor de begeleiding van mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek.'
Uit dat fonds moet ook geld komen om Groningen een belangrijke rol te geven bij de overstap op alternatieve vormen van energiewinning. 'De provincie kan de nationale koploper worden bij de energietransitie en als kenniscentrum op dit gebied functioneren. Het fonds kan hierbij helpen.

Gevangenispersoneel Ter Apel

Het gevangenispersoneel in Ter Apel kan opgelucht ademhalen, maar 'er zijn geen garanties.' Aan het aantal gevangenissen in Nederland wordt zo weinig mogelijk getornd. Mocht het toch nodig izjn om gevangenissen te sluiten, dan worden gevangenissen buiten de Randstad zo veel mogelijk ontzien.
'Toch biedt het regeerakkoord geen garanties', zegt Willem Bouma. Hij doet maatschappelijk werk in de gevangenis en vertegenwoordigt de ondernemingsraad (OR) van de Penitentiaire Inrichting Ter Apel in de landelijke OR. 'Maar natuurlijk ben ik blij dat de gevangenissen in het buitengebied zoveel mogelijk buiten schot worden gehouden.'

Arriva mag concurreren met NS

Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. Op deze trajecten wil Arriva al jarenlang sprinters laten rijden, maar de NS heeft hier vooralsnog de enige touwtjes in handen. Het regeerakkoord moet daar verandering in brengen, tot tevredenheid van Arriva. 
Niet alleen op de twee genoemde trajecten moet de NS concurrentie kunnen krijgen van andere vervoerders, dat geldt ook voor de spoorlijnen Enschede-Apeldoorn en Dordrecht-Breda. De huidige intercity's blijven eigendom van de NS, maar krijgen op deze trajecten gezelschap van regionale treinen.

Cultuurfondsen

In het regeerakkoord wordt aandacht gegeven aan cultuurfondsen, waarin vernieuwing en talentontwikkeling ruimte krijgen. Volgens de coalitie is het daarbij belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is, zowel in de Randstad als de regio. Groningen kan hierin een belangrijke aanjagende functie vervullen, volgens het aankomende kabinet.