Nieuw kabinet draait de gaskraan verder dicht (update)

© FPS Jos Schuurman
Het nieuwe kabinet schroeft de gaswinning in Groningen verder terug.
De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt over vier jaar ongeveer 1,5 miljard kuub aan Gronings gas minder te winnen dan de huidige opbrengst. Ook moet dat een stuk gelijkmatiger gebeuren. Door die maatregelen neemt volgens de coalitie de kans op aardbevingen af.
Het kabinet stopt verder vijftig miljoen euro in een ontwikkelingsfonds voor Groningen. Daarmee moet de economie gestimuleerd worden.

Meebetalen

Over het meebetalen van de staat bij de schade-afwikkeling is nauwelijks iets terug te vinden in het regeerakkoord. Dat is wel de nadrukkelijke wens van Groningse bestuurders en belangenorganisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad.
Er wordt wel gemeld dat er 'onder publieke regie een schadefonds komt'. Daar wordt het volgende aan toegevoegd: 'Dit laat onverlet de financiële verantwoordelijkheid van de NAM.'

Vraag naar gas

Het kabinet wil verder de vraag naar gas verminderen met drie miljard kuub. Daardoor zou de NAM genoeg reserves opbouwen om niet meteen extra gas te hoeven oppompen als het een poosje koud is. Door zo'n piek in de winning kunnen aardbevingen ontstaan.

Gas uit het buitenland

Om de vraag te drukken, gaat het kabinet onderhandelen met afnemers van gas of zij niet kunnen overstappen op duurzame energiebronnen of op gas uit het buitenland.

Tweede verlaging dit jaar

Het demissionaire kabinet verlaagde de winning dit jaar al met tien procent naar 21,6 kuub. Dat zit over vier jaar nog net boven de twintig miljard kuub: 20,1. Na 2021 kan de gaskraan verder dicht, denkt de nieuwe regeringscoalitie.

Opkoopregeling

De proef met het opkopen van woningen in het aardbevingsgebied wordt verlengd. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet dat verder uitwerken.
De positie van NCG Hans Alders wordt verstevigd door het nieuwe kabinet. 'De NCG krijgt in overleg met de regio een wettelijk verankerde onafhankelijke positie.'

Arbiters

Ook meldt het kabinet dat de 'huidige arbitrage-regeling' blijft bestaan. Dat betekent dat de Arbiters Bodembeweging, die onder druk stonden, gehandhaafd blijven. Aan NCG Alders is gevraagd om te kijken hoe gegarandeerd kan worden dat gedupeerden 'tegen redelijke vergoeding toegang tot rechtsbijstand kunnen krijgen'. 

Schadeprotocol

En wat de nieuwe regeling voor de schade-afwikkeling, waar al maanden vruchteloos over wordt onderhandeld, betreft: 'Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol, waarmee bewoners worden geholpen. En waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen.'

Psychische klachten

Het nieuwe fonds van vijftig miljoen euro wordt ook voor andere zaken dan de Groningse economie gebruikt. 'In het fonds komt geld beschikbaar voor zorgprofessionals en geestelijke verzorgers voor de begeleiding van mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek.'
Uit dat fonds moet ook geld komen om Groningen een belangrijke rol te geven bij de overstap op alternatieve vormen van energiewinning. 'De provincie kan de nationale koploper worden bij de energietransitie en als kenniscentrum op dit gebied functioneren. Het fonds kan hierbij helpen.

Versterking

Verder worden veel al lopende zaken opgesomd in het regeerakkoord. Zo wordt opgemerkt dat de versterking van woningen en gebouwen 'noodzakelijk blijft.' Over de vertraging daarvan is niets terug te vinden in het regeerakkoord.