'Wat gaat het kabinet nu echt doen aan de vermindering van gaswinning?'

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Het regeerakkoord is te onduidelijk over wat het kabinet wil met de gaswinning in Groningen. Dat vindt het Groninger Gasberaad.
Het Gasberaad wil, net als het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, vertrouwen hebben in de toekomst, maar er zijn simpelweg te veel vragen. Secretaris Susan Top van het Gasberaad: 'We hebben heel lang gewacht op dit akkoord, omdat daarin een aantal dingen duidelijk zou worden waardoor we in de regio verder zouden kunnen, maar duidelijkheid wordt niet geboden.'

Richting aangeven

Sommige zaken zijn voor velerlei uitleg vatbaar, aldus Top. 'Sommigen denken dat de gaswinning sowieso naar beneden gaat, maar wij lezen dat anders. Er staat dat maatregelen genomen worden om de behoefte aan Gronings gas te verminderen met drie miljard kubieke meter. Naar verwachting kan de winning dan na vier jaar met 1,5 miljard kuub naar beneden. We moeten nog maar zien of het lukt om die behoefte te verminderen.'
Top vervolgt: 'We hadden heus niet verwacht dat er allerlei details staan in het regeerakkoord, maar we willen toch wel weten welke richting het op gaat. Nu is het allemaal heel onzeker, want wat gaat het kabinet nu werkelijk doen aan de vermindering van de gaswinning?'

Ontwikkelingsfonds

Over het ontwikkelingsfonds van vijftig miljoen euro voor Groningen heeft Top ook haar twijfels. 'Dit wordt gekoppeld aan een percentage van de aardgasbaten. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Als Groningen van de aardgaswinning af wil en de baten naar beneden gaan, dan krijgen we ook minder.' Commissaris van de Koning René Paas noemde dit onderdeel van het Regeerakkoord eerder al 'ongepast'.

Schadeprotocol

Het Groninger Gasberaad onderhandelt woensdag met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders over het schadeprotocol. 'Daarvoor geldt eveneens dat de kaders verschillend worden geïnterpreteerd. Sommigen zijn ervan overtuigd dat zo'n fonds er nu komt, maar dat staat niet expliciet in het regeerakkoord', besluit Top.