Aanleg warmtenet gaat door ondanks discussie over aardwarmte

© RTV Noord
De gemeente Groningen en Warmtestad gaan gewoon door met de aanleg van het warmtenet in noordwest Groningen. Ook komt er op korte termijn een installatie die tijdelijk warmte opwekt. Dit is nodig om aan de contracten te voldoen die al zijn afgesloten met afnemers van het in opspraak geraakte aardwarmteproject.
Dat maakte wethouder Mattias Gijsbertsen bekend tijdens een debat in de gemeenteraad. De raad besprak de kritische brief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over het aardwarmteproject. Daarin schrijft het SodM aan de minister van Economische Zaken dat projectorganisatie Warmtestad een gebrek aan kennis heeft, waardoor risico's op aardbevingen volgens het staatstoezicht 'stelselmatig worden onderschat'.

Alternatieve bron is onbekend

Welke alternatieve duurzame bron wordt aangewekt om aan de levering van warmte te voldoen is nog niet bekend. Het warmtenet waarmee de warmte wordt geleverd is geschikt voor meerdere bronnen. Stel dat het aardwarmteproject niet van de grond komt dan is het distributiesysteem dus nog wel inzetbaar om warmte te verspreiden, maar dan afkomstig van een andere bron.

Raad krijgt inzicht in verslagen

De raadsleden krijgen inzicht in de gesprekken die de afgelopen periode zijn gevoerd tussen de gemeente en de toezichthouder. Volgens de gemeente zijn er overigens geen officiele notulen gemaakt van de bijeenkomsten. De raadsleden moeten het dus doen met verslagen en e-mailverkeer. Saillant detail is dat er volgens het Staatstoezicht wel degelijk gespreksverslagen zijn van de bijeenkomsten. Die verslagen zijn bij de gemeente in elk geval niet bekend.

De kritiek van het SodM

De kritiek die het SodM uitte in een adviesbrief aan de minister kwam voor veel partijen onverwacht. VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge: 'We zijn verrast, want ze zitten al langere tijd aan tafel.' De brief leidt bovendien tot zorgen bij de raad over de toekomst van het project. SP-raadslid Wim Koks: 'Het wantrouwen laaide vorige week op.' CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Het was schrikken.'
Het was schrikken
Herman Pieter Ubbens - raadslid CDA

Welles-nietesspel

De raad wil het vooral hebben over de veiligheid van het project. De onenigheid tussen wethouder Mattias Gijsbertsen en het SodM over de inhoud van een gesprek op 28 augustus vinden partijen minder relevant. Het SodM stelt dat toen al kritiek op de organisatie van Warmtestad is geuit, maar volgens de wethouder klopt dat niet.
SP-raadslid Wim Koks: 'Het college moeten stoppen met 'met welles-nietesreacties.' Gijsbertsen zegde toe de raad inzicht te geven in alle communicatie met het SodM van de afgelopen tijd.

Veiligheid boven alles

Belangrijker is voor de raad dat de veiligheid van het project gegarandeerd is. CDA'er Ubbens: 'Hoe zorgt Warmtestad dat iedereen erop kan vertrouwen dat het veilig wordt uitgevoerd?' Garantie op veiligheid is ook precies wat het SodM eist; Warmtestad moet met een betere analyse van de veiligheidsrisico's komen in een zogenoemde Seismische Risico Analyse. Alleen als die voldoet mag Warmtestad doorgaan met de boringen naar aardwarmte.

Komt het wel goed?

De PvdA is bang dat die vergunning er uiteindelijk niet komt. Jan-Pieter Loopstra: 'Het risico op een negatief advies is aanwezig. We moeten rekening houden dat het niet meer goed komt met ons project. Onze voorkeur is doorgaan, maar hoe reëel is het nog?' Ook de VVD is daar bezorgd over. 'Wat als het SodM bij dit standpunt blijft?' vraagt fractievoorzitter Sabine Koebrugge zich af.

Positie wethouder

De meerderheid van de raad laat wethouder Gijsbertsen overigens buiten schot. D66-raadslid Wieke Paulusma: 'Complimenten voor wethouder Gijsbertsen als het gaat om duurzaamheid. We hoeven veiligheid ook niet te politiseren.' ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman: 'We zijn ook niet als een blind paard in het project gestapt.'
Opvallend was dat de wethouder zelf na afloop van het debat niet beschikbaar was om aanvullende vragen van de pers te beantwoorden.

Hoe nu verder?

Warmtestad moet de veiligheidsanalyse in november af hebben, zodat het SodM begin volgend jaar met een advies over de vergunning aan de minister kan komen.