Bedrijfsschool kan ondanks politieke bedenkingen van start

Het project 'De Kansrijke Leerweg' kan van start gaan. Provinciale Staten gaat unaniem akkoord met een subsidiebedrag van twee miljoen euro om verschillende bedrijfsscholen in onze provincie te starten.

Het initiatief van ondernemer Eric Vos van het fijnmechanische bedrijf Witec krijgt daardoor op provinciaal niveau een vervolg. Naast Witec doen ook de bedrijven Virol, Pezy, JC-Electronics en De Verbinding mee. Doel is om werklozen via een bedrijfsopleiding klaar te stomen voor een baan of voor een opleiding op minimaal mbo niveau 2.

Knelpunten

Kanttekeningen zijn er bij aanvang van het project wel, onder meer bij coalitiepartij SP. Statenlid Christiaan Serbanescu ziet een aantal knelpunten. 'Kan de gedeputeerde aantonen dat er geen winst wordt uitgekeerd aan private partijen in dit project?', vraagt hij zich af. 'Gaat dit leiden tot meer technische banen?'

Geen winst in eigen zak

Gedeputeerde Patrick Brouns geeft aan dat hij erop zal toezien dat de initiatiefnemers van De Kansrijke Leerweg eventuele winsten niet in eigen zak zullen steken. Ook geeft hij aan dat het project extra arbeidskrachten op technisch gebied gaat realiseren. 'Gaan de ondernemers zichzelf verrijken en het onderwijs verarmen? Nee, met 20.000 euro subsidie per opleiding besparen we 13.000 euro per deelnemer per jaar qua uitkeringen.'

Nog geen officieel diploma

De VVD was tijdens de commissievergadering kritisch op het plan. Met name over de vraag of er geen subsidie naar opleidingen gaat waarmee geen diploma wordt verstrekt. Brouns geeft aan dat de bedrijfsschool een opstap is naar een officieel diploma, een voorportaal voor een startkwalificatie. 'Ik heb alle partijen opgebeld, om mij ervan te vergewissen dat het bedrijfsleven samenwerkt met ROC's. Mij is dat verzekerd.'

Evaluatie

Met dat verhaal zijn de partijen voorlopig tevreden. Vos en consorten kunnen aan de slag. Na twee jaar wordt er geëvalueerd of de doelstelling is gehaald. Die doelstelling is: 130 werkzoekenden die bij aanvang instromen, waarbij de verwachting is dat honderd werkzoekenden begeleid worden naar een opleiding en/of baan. 'Maar als er tachtig werkzoekenden perspectief hebben ben ik ook tevreden', stelt Brouns.

VVD-Statenlid Laura Dijkstra, die de discussie aanzwengelde, toont zich voorlopig tevreden, evenals Serbanescu. Vos kan met zijn bedrijfsschool aan de slag.

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws