RWE: Kolencentrale in de Eemshaven kan open blijven

Energiemaatschappij RWE gaat ervan uit dat de kolencentrale in de Eemshaven in ieder geval tot 2028 open kan blijven. Dat zegt RWE in reactie op het regeerakkoord dat dinsdag gepresenteerd werd.

2030

In dat akkoord staat dat er de komende vier jaar al één kolencentrale dicht moet, en dat de anderen vóór 2030 moeten sluiten. Dat is volgens de coalitiegenoten nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. 

CO2

Kolencentrales liggen onder vuur omdat ze relatief veel CO2 uitstoten. Er zijn op dit moment nog vijf kolengestookte centrales in Nederland. Twee daarvan zijn van RWE: de Amercentrale in Geertruidenberg en de centrale in de Eemshaven. 

Biomassa

RWE kreeg vorig jaar een subsidie van het Rijk om tot 2028 biomassa bij te stoken in deze twee centrales. De Amercentrale start daar dit jaar nog mee, de centrale in de Eemshaven gaat in 2019 vijftien procent biomassa bijstoken. Dat percentage moet de jaren daarop stapsgewijs worden verhoogd. tot honderd procent. RWE zegt in een reactie ervan uit te gaan dat de afspraken hierover, tot 2028 dus, worden gehandhaafd. 

'Voor de periode na 2028 praten we graag verder in het kader van het nieuwe klimaat- en energieakkoord', zo staat in een verklaring van RWE. 

Belangrijke rol

Eerder liet RWE al weten dat de centrale in de Eemshaven ook na 2028 een belangrijke rol kan spelen als constante en stabiele leverancier van elektriciteit, zodat er voldoende tijd is om andere duurzame energievormen te ontwikkelen. 

'Minst gunstige optie'

Volgens RWE is uit onderzoek van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu eerder dit jaar gebleken dat vroege sluiting van de steenkolencentrales de minst gunstige optie is voor de vermindering van CO2, en zet de grootschalige bijstook van biomassa internationaal meer zoden aan de dijk. 

2015

De kolencentrale in de Eemshaven werd in 2015 in gebruik genomen. De bouw kostte ruim 2,5 miljard euro. 

Lees ook:

- 'Deur geopend voor Noordzee-windpark voor 10 miljoen huishoudens'
- Kolencentrales moeten voor 2030 dicht
- RWE wil volledig af van de kolen in de Eemshaven

Meer over dit onderwerp:
EEMSHAVEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws