Stad is content met eenzaamheidsbeleid, CDA wil meer inzet

De gemeente Groningen is tevreden met de huidige aanpak die eenzaamheid onder ouderen moet terugdringen. Het CDA vindt dat het gemeentebestuur wel wat extra mag doen om de eenzaamheid tegen te gaan en roemen het model dat Rotterdam daarvoor gebruikt.

Uit onderzoek van de GGD Groningen blijkt dat 9,9 procent van de 65 plussers in Stad eenzaam tot zeer ernstig eenzaam is. Onder de 75-plussers ligt dat aandeel op 10,2 procent.

Nauwe samenwerking met Humanitas

De stad gaat hoofdzakelijk die eenzaamheid te lijf door samen te werken met vrijwilligersorganisatie Humanitas. Vrijwilligers leggen huisbezoeken af bij eenzame ouderen en hopen door het inschakelen van hun netwerk de eenzaamheid onder stadse ouderen naar beneden te brengen.

Gerustgesteld, maar er moet meer gebeuren

René Bolle is 'enigszins gerustgesteld' nu hij weet hoe de stad de eenzaamheid te lijf gaat. 'Ik heb wel het idee dat ze er iets aan doen, maar het is niet grootschalig zoals in Rotterdam. Het blijft dus de vraag of er voldoende aandacht voor is.'

Huidige aanpak voldoet

De gemeente laat weten dat er voldoende aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder bijvoorbeeld jongeren. Er zal dan, zoals het nu lijkt, geen andere aanpak komen wat betreft de eenzaamheid in Stad.

Ook anderen zijn eenzaam

Het onderzoek van de GGD laat ook eenzaamheidscijfers onder andere leeftijdsgroepen zien dan alleen de ouderen. Onder de 19 tot en met 34-jarigen is 5,7 procent eenzaam tot zeer eenzaam. Bij de 35-49 jarigen is dat 6,9 procent en bij de 50-64 jarigen is dat 11,9 procent.

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws