Kinderdagverblijf Sapperdeflap failliet

Kinderdagverblijf Sapperdeflap in Uithuizermeeden is failliet. Het bankroet, dat deze week is uitgesproken, is volgens de curator veroorzaakt door 'interne problemen'.

Bergafwaarts

Het kinderdagverblijf aan de Hoofdstraat bestond sinds 2011. Er werden veertig à vijftig kinderen opgevangen door vier personeelsleden. Volgens curator Luinstra ging het bergafwaarts toen één van de medewerkers begin dit jaar vertrok.

Brief

Deze vrouw schreef alle ouders een brief met de vraag hun kinderen onder te brengen bij een gastouderbureau dat ze zelf had opgericht. Zeventig procent van de ouders gaf gehoor aan dat verzoek. Doordat zo veel klanten vertrokken, kon Sapperdeflap niet langer bestaan. 

'Raadsel'

Volgens de curator is het voor de overgebleven personeelsleden 'een raadsel' waarom hun ex-collega op deze manier te werk is gegaan. De deuren van Sapperdeflap gingen vorige maand al definitief op slot.

Update: reactie ouders

Naar aanleiding van onze berichtgeving laat een aantal ouders weten dat desbetreffende vertrokken medewerkster niet actief geprobeerd heeft klanten 'mee te nemen' naar haar gastouderbureau. Ze zou in de brief enkel haar vertrek hebben aangekondigd. 

Deze ouders geven aan dat slecht een gering aantal kinderen mee is gegaan naar het gastouderbureau, en dat andere ouders vertrokken vanwege de interne strubbelingen. 

Meer over dit onderwerp:
UITHUIZERMEEDEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws