Regeerakkoord: is er vertrouwen?

Het regeerakkoord met als motto 'vertrouwen in de toekomst' is in onze provincie zoals bijna overal met gemengde gevoelens ontvangen. Wat vinden  jullie, Beter Weters? Wat zijn goede en wat zijn slechte plannen?

Vertrouwen in de overheid

Vertrouwen in de toekomst, ach ja...?! Een beladen term, net zo nietszeggend als hij tegelijk ook is. Laat het Noorden eerst maar weer vertrouwen in de overheid kunnen krijgen! Misschien helpt het instellen van het Regiofonds, waarbij geld beschikbaar komt voor onder meer geestelijke verzorgers voor de begeleiding van mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek. Een goede zaak, en hoog tijd ook!

Perverse koppeling

Maar, de gaswinning gaat met slechts 1,5 miljard omlaag, én inderdaad - meneer Paas! - er is sprake van een perverse koppeling van de aardgasbaten met het Regiofonds. Dat moet echt anders; zo blijft er van dat vertrouwen weinig over. Niet waar het de Groninger toekomst betreft! Minder gas, en geen koppeling van het fonds met de aardgasbaten!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Verduurzaming beloond

De nieuwe coalitie heeft er lang over gedaan. Laten we hopen dat er een periode van rust en stabiliteit mag komen, waarin iedereen die zich waardig gedraagt van harte welkom is. Het akkoord kent veel mooie punten. Extra aandacht voor de huursector: sociaal en middelduur. Een korting op afdracht bij verdere verduurzaming van de woningen. Mooi. Ook de impulsen voor gezinnen met kinderen zullen deze kinderen ten goede komen. Hopelijk leidend tot minder armoede en meer zelfredzaamheid.

Beschaafd land onwaardig

Extra impulsen voor de zorg en aandacht voor waardig ouder worden zijn zaken die mogen worden toegejuicht. Erg jammer is het dat deze coalitie geen verruiming van het kinderpardon heeft willen opnemen. Elke nieuwe grens leidt tot grensgevallen, maar nu is het aantal kinderen dat na een langdurig verblijf in Nederland mag blijven wel bijzonder laag: 2%. Ik denk een beschaafd land onwaardig.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...
 

Veel koorddansen

Een coalitie zonder chemie, bijeen gehouden door geld! Leiders in de Kamer als bewakers van de krappe meerderheid. Vertrouwen tegen beter weten in? Bij een val hebben zij hun agenda vrij. “Omdat we moeten” is zakelijk, maar ook potentieel instabiel. Elke coalitiepartij krijgt iets, maar zonder verbinding, focus en met magere uitvoeringsmaatregelen zoals de verlaging van de gasproductie. We gaan veel koorddansen zien.

Luierstank

Verwerpelijk is het opvoeren van de zogenaamde normale, gewone Nederlander en het gebrek aan empathie voor bijzondere inwoners met concrete problemen? Inwoners zonder werk, goede zorg of veilige woonstek en kwetsbare vluchtelingen worden weggezet. Lagere inkomens gaan via de boodschappen meebetalen aan lagere belasting voor 'hardwerkende' Nederlanders. Iets positiefs? Werkende vaders mogen straks meer luierstank opsnuiven, bravo!

Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Iedereen er op vooruit

Er zijn slechtere tijden om een nieuw Kabinet te presenteren. De crisis is immers voorbij. Met trots presenteerden de leiders van de vier nieuwe coalitiepartijen dinsdag het nieuwe regeerakkoord; "elke groepering in Nederland gaat er op vooruit!" Het sterkste punt is dat de continue stijging van de eigen bijdrage ziektekosten wordt afgevlakt dan wel omgebogen.

Leiders hebben geen vertrouwen

Zwak vind ik dat de hypotheekrente-aftrek versneld teniet wordt gedaan. Dit is niet goed voor de bouw en de woningmarkt. Dit lijkt me een verkeerde keuze. Daarnaast wekt het feit dat de politieke leiders Pechtold, Buma en Segers niet in het Kabinet stappen weinig  vertrouwen. En gebrek aan vertrouwen is slecht!

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Bijrollen in VVD-treurspel

De VVD blijft de baas. Sinds de jaren '80 trekkende liberalen aan de touwtjes en hebben ze de samenleving ingericht. Dat geeft geen fraai beeld. De tweedeling groeide, zeggenschap en zekerheid namen af. Het is knap te zien hoe de VVD andere partijen tot medeplichtige heeft gemaakt. Van de PvdA tot de PVV en van D66 tot de ChristenUnie. Allen namen ze genoegen met een bijrol in het door de VVD geregisseerde treurspel. Ook nu weer. De superrijken en de grote bedrijven zien hun VVD-vriendschap beloont met cadeaus in de vorm van belastingverlaging en goedkoop personeel.

Er is hoop

Andermaal bleken de beloftes aan hen zoveel makkelijker te houden dan die aan de zieken, werkenden, ouderen en Groningers. Maar er is hoop! Nergens heeft dit kabinet zo weinig aanhang als juist in onze provincie, zo blijkt uit stemgedrag en onderzoeken. Als ergens het tij gekeerd kan worden is het wel bij ons. Laten we er vandaag mee beginnen!

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Dure plicht

Mijn PvdA heeft keuzes moeten maken waarmee ik niet blij was, maar die ik gezien de gigantische financiële en economische crisis wel begreep: de boel verder uit de klauw laten lopen was geen optie. De door anderen veroorzaakte problemen oplossen was een dure plicht… en eentje die ons duur is komen te staan. Ons land staat er nu, gelukkig, op bijna alle fronten veel beter voor.

Slechte plannen

Hét moment dus om de mensen die het het zwaarst hebben gehad te compenseren, en dat zijn niet de multinationals! Verhoging van de BTW is stom: ons MKB heeft na de magere jaren alle belang bij burgers die iets meer te besteden hebben, en korten op de wijkverpleging? Onbegrijpelijk en onverdedigbaar!! Ik zal wel geen normale Nederlander zijn...

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Ambitie

Met spanning heb ik uitgekeken naar het regeerakkoord. Als je zolang broed, moet het wel wat wezen. En wat mij betreft, 'kon het minder'. Voor mij is met name de enorme inzet op de energietransitie een heel goed punt. In plaats van afwachten en niets doen wil dit kabinet echt aan de slag met de toekomst. Dat wordt een hele uitdaging, dat weet ik. Maar als je niet vol ambitie begint, zoals bij vorige kabinetten het geval was, wordt het nooit wat.

Gasfonds

Was het alleen maar goed nieuws? Natuurlijk niet. Om er een minder puntje uit te halen: extra geld voor Groningen is fantastisch. Maar daarbij de directe link leggen met de aardgasopbrengsten vind ik echt wel discutabel.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Geen vier jaar

Ja, wat is goed en wat is slecht. Er ligt een akkoord waar niet veel sociaals in zit.
Verhoging BTW zal veel schade aanrichten, net als de verhoging van de zorgpremie.
Duidelijk is wel dat dit een akkoord is van vele compromissen. Om uiteindelijk te gaan regeren waren deze partijen tot. elkaar veroordeeld. Met een hele krappe meerderheid
zie ik ze de vier jaar niet volmaken.

Niet zeuren

Maar we zullen zien. Ook Groningen komt er na alle beloften maar weer bekaaid van af.
Tot slot moet me van het hart dat met name SP en GroenLinks hun afschuw. uitspreken:
twee partijen die er bewust voor hebben gekozen langs de kant te blijven staan. Dus niet zeuren. Dan had je mee moeten doen en had je zaken kunnen doen.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws