Gemeente Groningen wordt opgeheven bij herindeling

© Chris Bakker / RTV Noord
De gemeente Groningen wordt opgeheven als de herindeling met Ten Boer en Haren doorgaat. De herindeling wordt een staatsrechtelijke fusie en niet een 'lichte samenvoeging' zoals eerst de bedoeling was.
Bij een lichte samenvoeging zouden het arbeidscontract van burgemeester Peter den Oudsten en de ruim drieduizend ambtenaren van Groningen gewoon blijven bestaan. Bij een fusie worden ze formeel ontslagen en dan meteen weer in dienst genomen. Dat kost de nieuw te vormen gemeente enkele tonnen meer.
Daarom wilde de provincie die variant liever niet. Groningen wordt zodra de gemeenten zijn samengevoegd, wel weer de naamgever van de nieuwe gemeente.

Lichte samenvoeging

Eén van de criteria van een lichte samenvoeging is dat er overeenstemming is tussen de gemeenten die samengaan. Die overeenstemming is er niet, want Haren is tegen de gemeentelijke fusie. Groningen en Ten Boer zijn wel voor.

Ambtenaren komen weer in dienst

De ruim drieduizend huidige Groninger ambtenaren worden wel weer in dienst genomen. De wijziging die de Raad van State heeft aangebracht heeft dus vooral gevolgen voor de administratie, maar heeft daarmee ook financiële gevolgen.

Schuld van Haren

De extra kosten die nu gemaakt worden vindt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) de schuld van de Harener gemeenteraad. 'Ze zorgen dat de samenleving nu extra kosten moet maken. De personeelsadministratie moet namelijk opnieuw worden ingericht, belastingnummers moeten opnieuw worden aangevraagd. Dat was bij een lichte samenvoeging niet nodig geweest. Dit geld had ook naar de samenleving gekund in plaats van naar deze administratieve rompslomp.'
De Harener gemeenteraad zorgt ervoor dat de samenleving nu extra kosten moet maken
Patrick Brouns - gedeputeerde

Den Oudsten moet solliciteren

Burgemeester Peter den Oudsten zal zijn baan ook verliezen als de gemeente wordt opgeheven. Volgens protocol wordt er dan een waarnemend burgemeester aangesteld. 'Dat kan overigens Den Oudsten wel zijn', zegt Brouns.

Den Haag moet instemmen

De gemeente Groningen gaat verdwijnen als zowel de Eerste- en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. Dat instemmen moet uiterlijk in de week van 17 september 2018 zijn gebeurd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die in november van dat jaar worden gehouden.